Handboek GHOR 2.0

Begin 2018 hebben alle GHOR-functionarissen een uitnodiging gekregen voor het invullen van een digitale enquête over het Handboek GHOR. Hierin werd de mening gevraagd over de inhoud, vorm en gebruiksvriendelijkheid van het handboek, hoe het handboek gebruikt wordt en wat de wensen zijn voor de toekomst. Veel functionarissen hebben de enquête ingevuld!

De inhoud van het huidige handboek werd over het algemeen gewaardeerd door de functionarissen. Daarentegen bleek met name de gebruiksvriendelijkheid voor verbetering vatbaar en werd er een grote wens uitgesproken om het handboek beschikbaar te maken voor een smartphone of tablet. Met de uitkomsten van dit onderzoek zijn we op zoek gegaan naar mogelijkheden. Besloten is om, samen met andere partners binnen de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, te gaan werken met de applicatie ‘CrisisConnect’.

CrisisConnect is een applicatie die speciaal is ontwikkeld voor crisisfunctionarissen. Deze applicatie maakt het mogelijk om informatie op een snelle, overzichtelijke en gebruiksvriendelijke manier aan te bieden. Daarnaast is het mogelijk om een contactenlijst te raadplegen, waardoor crisispartners sneller gevonden kunnen worden.

Crisis Connect

Het afgelopen jaar is CrisisConnect binnen de Veiligheidsregio Amsterdam-Amsterdam geïmplementeerd voor de leden van het Regionaal Operationeel Team. Dit jaar zal de applicatie ook worden ingericht voor alle andere GHOR-functionarissen. Naast het handboek worden op termijn ook multidisciplinaire planvorming, scenariokaarten en contactgegevens van crisispartners aangeboden in deze applicatie.

Heb je vragen over de inrichting of implementatie van CrisisConnect? Neem contact op met Bart Waanders, beleidsmedewerker GHOR Amsterdam-Amstelland: b.waanders@ghorasd.nl.