Training care-instellingen

Op 20 november 2018 heeft een succesvolle training plaatsgevonden voor care-instellingen. Deze training is georganiseerd door de vijf GHOR-bureaus in de regio Noordwest 6 (NW6): Amsterdam-Amstelland/ Zaanstreek-Waterland, Kennemerland, Noord-Holland-Noord, Flevoland en Gooi- en Vechtstreek, De training werd gefinancierd vanuit de OTO-stimuleringsgelden.

Tijdens de training kwamen drie workshops aan bod; belemmeringen rondom zorgcontinuïteit en crisismanagement, de crisistafel en de pre-mortem analyse. De training is goed bezocht; uit alle regio’s waren zorginstellingen vertegenwoordigd. Er is veel kennis en ervaring uitgewisseld en er zijn veel nieuwe contacten gelegd. Uit de evaluatie kwamen zeer positieve geluiden naar voren: 100% leerzaam, veel diepgang, netwerken belangrijk, crisismanagement op de agenda en incidenten aanpakken en delen met collega’s.

De GHOR-bureaus zijn voornemens de training voor de zorginstellingen die niet aanwezig konden zijn te herhalen in het voorjaar van 2019 en zijn tevens van plan in het najaar een nieuwe training te organiseren.

De aanwezigen tijdens de bijeenkomst

Crisistafel

Wilt u meer informatie, neem dan contact op met Marcel Kooijmans: m.kooijmans@ghorasd.nl