Grip op griep

Zoals elk jaar dient in de winter het nieuwe griepseizoen zich weer aan. Meestal begint het aantal griepgevallen vanaf eind december op te lopen en ontstaat een griepgolf van gemiddeld 9 weken.

Het afgelopen jaar was deze golf veel langer en heviger dan in andere jaren. Naast het verhoogd ziekteverzuim dat een griepbesmetting oplevert, kan ook de zorgcontinuïteit in gevaar komen door de vele patiënten en de grote uitval van personeel. Sinds week 52 is er in Nederland wederom sprake van een griepepidemie.

Op bestuurlijk niveau is in het ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg) een opschalingsmodel ‘Grip op Griep’ vastgesteld. Aan de hand van signalen en ontwikkelingen binnen de GHOR-regio’s en de twee netwerken acute zorg (SpoedZorgNet en Netwerk Acute zorg Noordwest) kunnen crisisfunctionarissen en bestuurders van zorginstellingen tijdig gewaarschuwd worden en zo nodig bij elkaar komen op tactisch en/of strategisch niveau en maatregelen afstemmen binnen de keten.

Ter ondersteuning hiervan wordt door de zorginstellingen binnen de GHOR-regio’s Noord- Holland/Flevoland en de netwerken acute zorg wekelijks een beeld bijgehouden in LCMS-GZ, het online informatiemanagementsysteem van de geneeskundige keten bij crises. Hierdoor kan snel worden gesignaleerd of en waar zich de griep sterk ontwikkelt en waar dat tot mogelijke continuïteitsproblemen kan leiden.