Ontvlechting samenwerking VrAA en VrZW

Het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland heeft in december 2017 besloten tot de vorming van een eigen GHOR-organisatie per 1 januari 2019. Hoe staat het hiermee? Is het nieuwe GHOR-bureau al gestart? Lees hier de stand van zaken.

Bij VrZW is kwartiermaker Ria Logtenberg gestart met de voorbereidingen van het eigen GHOR-bureau. De werving voor de functies zal rond deze periode van start gaan, waarbij de verwachting is dat de medewerkers vanaf april in dienst zullen komen. In april worden dan de beleidstaken ketenregie, planvorming, evenementenadvisering en vakbekwaamheid overgedragen.

Het optuigen van de crisisstructuur vergt meer tijd. Ria licht dit toe: "Reden is dat het functiehuis van de crisisstructuur van GHOR ZW wat compacter wordt opgesteld - wat mogelijk is omdat het Actiecentrum en het ROT op dezelfde opkomstlocatie zijn. Er is daardoor nog maar één ACGZ nodig. Deze wordt ondersteund door het lid Stafsectie, die het Actiecentrum bemenst. Deze persoon wordt getraind in de processen van het Hoofd Informatie (HIn) en het Hoofd Ondersteuning (HOn). Zo nodig kan op basis van vrije instroom de bemensing worden versterkt. In de vrije instroom zitten alle ACGZ'en en andere leden Stafsectie. Alle piketfunctionarissen worden daarom 'all round' getraind in de HIN- en HON-processen."

Daardoor zullen ook medewerkers met ervaring als crisisfunctionaris toch aanvullend opgeleid, getraind en geoefend moeten worden. Ook moet het team in deze nieuwe structuur op elkaar en de multi-setting ingespeeld raken door middel van oefeningen. Dit programma zal door de beleidsmedewerkers vakbekwaamheid bij GHOR ZW worden ontwikkeld. Als alles volgens planning verloopt, zal dat direct na de zomer starten.

De wens om de ontvlechting van de GHOR te laten samenvallen met de overgang van de ambulancezorg in VrZW in de nieuwe meldkamer in Haarlem, en daarmee met de ontvlechting van de MKA in Amsterdam, is door dit vakbekwaamheidstraject waarschijnlijk niet haalbaar. Logtenberg: "Deze overgang vindt waarschijnlijk net voor de zomer 2019 plaats, maar dan zijn de crisisfunctionarissen van GHOR ZW nog niet all-round opgeleid en beoefend. En je kan alleen als compleet ingewerkt team operationeel worden.”

De verwachting is dat dat per 1 januari 2020 wel het geval is en dat daarmee de ontvlechting compleet is. Heel 2019 borgt de GHOR Amsterdam-Amstelland dus de continuïteit van de crisisstructuur voor VrZW. Logtenberg: "Dat wordt uiteraard zeer gewaardeerd vanuit VrZW."

Wat de ontvlechting betekent voor GHOR-AA

De eerste maanden van 2019 blijft het GHOR-bureau van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland nog beide regio's ‘bedienen’. Het GHOR bureau VrZW is dan nog niet operationeel. Jan Dirk van de Ven, hoofd GHOR-bureau van Amsterdam-Amstelland vertelt: "Vanaf maart en april worden de nieuwe beleidsmedewerkers door hun collega's in Amsterdam ingewerkt op dossiers. Het gaat om ketenregie, evenementenadvisering, planvorming en het beleid betreffende vakbekwaamheid. Dat willen we ook op een inspirerende wijze vorm geven. We hebben dit toch jarenlang voor VrZW gedaan en dragen het pakket dus ook warm over." Na de overdracht vindt nog enige tijd begeleiding en advisering plaats. De duur en intensiteit daarvan is afhankelijk van de ervaring van de nieuwe medewerkers.

De crisisstructuur van GHOR Amsterdam-Amstelland blijft waarschijnlijk nog de rest van het jaar beide regio's bedienen. Dat geldt ook voor het vakbekwaamheidsprogramma van de operationele functionarissen. In GHOR ZW loopt een apart vakbekwaamheidstraject om de nieuwe medewerkers daar inzetbaar te maken.

Meer informatie via Ria Logtenberg: r.logtenberg@ghorasd.nl