Netcentrisch werken binnen de witte kolom

Met ingang van 1 mei is het zover! Dan gaan de (acute) ketenpartners in de GHOR-regio’s Amsterdam-Amstelland, Zaanstreek-Waterland, Noord-Holland-Noord, Kennemerland, Gooi en Vechtstreek en Flevoland netcentrisch werken. Netcentrisch werken is een werkwijze waarbij informatie op een andere manier wordt uitgewisseld ten behoeve van een actueler gedeeld geneeskundig beeld. Dit beeld draagt bij aan snellere en betere besluitvorming binnen de crisisbeheersing.

De ziekenhuizen, GGD en Ambulance Amsterdam zijn bezig met het opleiden van hun eigen informatiecoördinatoren. Deze zijn met ingang van 1 mei 2017 24/7 beschikbaar en verantwoordelijk voor de informatie-uitwisseling met de keten. De informatiecoördinator zal binnen de zorginstelling informatie gaan halen en relevante informatie direct delen met ketenpartners. Vervolgens wordt de informatie van andere ketenpartners en GHOR weer gedeeld binnen de eigen zorginstelling. Huisartsenposten zijn over het algemeen erg enthousiast over de netcentrische werkwijze, maar voor hen is de datum van 1 mei nog te vroeg om aan te sluiten.

Het Hoofd Informatie Geneeskundige Zorg (HIn) van de GHOR heeft de regie op de informatie en is verantwoordelijk voor het samenstellen van een gedeeld geneeskundig beeld. Dit beeld helpt ketenpartners, maar ook crisispartners en openbaar bestuur om de crisis te beheersen. Naast het opleiden van informatiefunctionarissen wordt ook aandacht besteed aan kennismaking en kennis-uitwisseling. In april wordt door de GHOR Amsterdam-Amstelland een kick-off voor Informatiecoördinatoren en Hoofden Informatie in de regio georganiseerd.

Op dit moment is de GHOR aan het kijken of ook tijdens risicovolle evenementen zoals de Pride, Amsterdam Dance Event (ADE), Dam tot Damloop en Oud & Nieuw op netcentrische wijze informatie kan worden uitgewisseld. Dit kan zijn ter voorbereiding zijn, maar indien noodzakelijk ook tijdens het evenement. Vorig jaar heeft de GHOR tijdens de Dam tot Damloop, samen met het Zaans Medisch Centrum, BovenIJ en Ambulance Amsterdam, een pilot ‘netcentrisch werken in de witte kolom ‘gehouden. Het op netcentrische wijze informatie uitwisselen is door de deelnemers als positief beoordeeld.

Screenshot Landelijk Crisis Management Systeem