Wijzigingen piketpoules

In het voorgaande artikel is te lezen dat besloten is om met ingang van 1 mei 2017 netcentrisch te gaan werken binnen de witte kolom. Dit betekent dat vanaf dat moment ook de functie van GHOR-centralist ophoudt te bestaan. De informatie-taken van de GHOR-centralist zullen worden belegd bij de nieuwe functie van Informatie Coördinator (ICo). De GHOR-centralisten zijn hier onlangs over geïnformeerd door aandachtsfunctionaris Karin Meijer en Hoofd GHOR-bureau a.i. Ellen Botman.

Officier van Dienst Geneeskundig

Michiel Smits is ambulancechauffeur bij Ambulance Amsterdam en werkzaam op post Amstelveen. Sinds januari van dit jaar is hij ook werkzaam als OvD-G. Ron Zwanenburg is als ambulanceverpleegkundige èn OvD-G overgestapt van de RAV Flevoland naar Ambulance Amsterdam. Hij is gestationeerd op de ambulancepost Zaandam. Sinds februari jl. draait hij mee in het OvD-G-piket.

Nieuwe OvD-G in opleiding

In april starten Pamela Wullems en Arjan Spijker de OvD-G opleiding. Pamela is verpleegkundige en werkzaam als teammanager zorgambulance en psycholance Ambulance Amsterdam. Arjan Spijker is ambulancechauffeur en teammanager van de ambulancepost OLVG West.

OvD-G uit dienst

Peter van den Nouland is - na jarenlang als OvD-G werkzaam te zijn geweest - eind 2016 definitief gestopt met zijn functie. Ook Peter Kats is definitief gestopt, maar dan met ingang van 1 maart jl. Wij danken beiden hartelijk voor hun jarenlange inzet.

Nieuwe Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg

In januari van dit jaar zijn Yvonne Hazeveld, manager Jeugdgezondheidszorg GGD Amsterdam en Sandra Heijs, Projectleider Publieke Gezondheid Asielzoekers en Statushouders GGD Amsterdam opgenomen in de ACGZ-piketpoule.

Hoofd Informatie

Egbert Vis (GGD Zaanstreek-Waterland) is eind 2016 met zijn functie gestopt. Trudy Burgerding, helpdeskmedewerker van de GGD Amsterdam, is in januari gestart met de opleiding tot Hoofd Informatie Geneeskundige Zorg (HIn).