GHOR Amsterdam-Amstelland Nieuwsbrief nr. 12

Nieuwsbrief voor GHOR-functionarissen, (keten)partners en overige geïnteresseerden

13 oktober 2016

GHOR 2017 met de blik op 2020

In het najaar van 2015 bleken bij de medewerkers van de GHOR - maar ook bij onze partners - vragen te bestaan over de rol en taken van de GHOR. Wat verstaat wij eigenlijk onder coördinatie en regie? Wat kunnen onze partners van ons verwachten en wat mogen wij van hen verwachten? Wat mag de GHOR verwachten van haar functionarissen en omgekeerd? Hoe gaan wij om met nieuwe ontwikkelingen, zoals terrorisme? Welke ontwikkelingen komen er de komende tijd verder op ons af?

Lees verder

Amsterdam Marathon dit weekend van start

Op zondag 16 oktober organiseert Stichting Sportevenementen Le Champion voor de 41e keer de TCS Amsterdam Marathon. Het parcours leidt de deelnemers door de gemeente Amsterdam en de Amstelland-gemeenten Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel. De GHOR is betrokken bij de voorbereiding op dit evenement.

Aan de Amsterdam Marathon zullen totaal 37.500 deelnemers van ongeveer 100 verschillende nationaliteiten op de verschillende loopafstanden van start gaan: TCS Amsterdam Marathon, Mizuno Halve Marathon, TCS 8 km, Echo Mini Marathons en Kids Run. Zij finishen allen in het Olympisch Stadion met uitzondering van de Echo Mini Marathons. Het aantal toeschouwers langs het parcours en over de dag verspreid wordt geschat op 200.000, in het Olympisch stadion gelijktijdig 15.000.

Zowel getrainde als ongetrainde deelnemers leveren een forse inspanning, dit kan leiden tot gezondheidsrisico’s. Weersomstandigheden kunnen de zwaarte van de loop beïnvloeden, waardoor risico’s en hulpvragen kunnen toenemen.

Met betrekking tot de medische organisatie, ambulancezorg en eerste hulpverlening langs het parcours en in het medisch gebied heeft de organisator capaciteit ingehuurd bij het Rode Kruis, de Meldkamer Ambulancezorg, Ambulance Amsterdam en de GHOR. De operationele leiding voor de medische organisatie is in handen van de evenementgebonden OvD-G.

Vooruitblik Amsterdam Dance Event (ADE)

Van 19 tot en met 23 oktober 2016 vindt het Amsterdam Dance Event (ADE) plaats. Het ADE omvat een grote diversiteit van activiteiten op verschillende locaties. Daarbij kan in grote lijnen onderscheid gemaakt worden tussen het dagprogramma, de conference en het avond-nachtprogramma, het ADE Festival. Tijdens het ADE vinden circa 400 evenementen plaats, en worden ongeveer 360.000 bezoekers verwacht.

Het overgrote deel van de dance feesten - met bekende dj's en musici uit binnen- en buitenland - vindt plaats in clubs en andere uitgaangelegenheden, op basis van reguliere vergunningen. De GHOR heeft op verzoek van de gemeente op 16 evenementen geadviseerd; de organisator heeft vervolgens een EHBO-organisatie ingehuurd. De GHOR heeft dus niet geadviseerd op evenementen die vallen onder een exploitatievergunning.

Ambulance Amsterdam heeft gedurende de ADE-periode de reguliere paraatheid in de avonden en nachten met twee extra ambulances opgeschaald. De MKA heeft tijdens de ADE een reguliere bezetting en zal geen extra centralist(en) inzetten. Een MKA- en GHOR-centralist zijn via de piketregeling oproepbaar.

Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat ADE meer hulpverleningen en presentaties naar een SEH zal genereren dan voorgaande jaren. Indien scenario’s daartoe aanleiding geven, zal de GHOR ziekenhuizen en huisartsenposten vroegtijdig informeren.

Wijzigingen piketpoules

Binnen de OvD-G-poule staat Ron Zwanenburg op het punt te beginnen met zijn piketdiensten voor de Noordregio. Peter van den Nouland, die eigenlijk gestopt was als OvD-G, is in elk geval tot het einde van het jaar weer in de poule opgenomen.

Sylvie Sodoyer en Hetty Blaauw draaien sinds kort zelfstandig mee in het piket Hoofd Ondersteuning (HOn).

Vervanging pagers

De huidige pagers, die worden gebruikt om functionarissen op te roepen bij calamiteiten via het landelijke P2000-netwerk, zijn verouderd.

Daarom is na een testperiode besloten over te stappen op een nieuw type pager. Dit is hetzelfde type dat ook gebruikt wordt door Ambulance Amsterdam, hetgeen uitwisseling en ondersteuning gemakkelijker maakt. De omwisseling zal voor het einde van het jaar plaatsvinden. Functionarissen worden hier binnenkort over over geïnformeerd.

De nieuwe pager, model Galaxy

Kwaliteit en verbeterregister

Kwaliteit is een structureel onderdeel van het werk van de GHOR. Om kwaliteit te borgen wordt gewerkt met een kwaliteitsmanagementsysteem conform de HKZ. Verbeterpunten worden opgenomen in een verbeterregister en ingebracht in het afdelingsoverleg, ingepland en gecontroleerd.

De afgelopen periode zijn met name verbeterpunten opgenomen naar aanleiding van de evaluaties van de inzetten. Een flink aantal verbeterpunten is direct opgepakt en geïmplementeerd, waaronder een aantal structurele verbeteringen in AG5 en het opnemen van een aantal procedures en werkinstructies in het handboek. Andere verbeterpunten zijn ingepland om opgepakt te worden. Vanuit de GRIP-situatie Wateroverlast VUmc zijn bijna alle verbeterpunten reeds opgepakt.

In mei jl. heeft Wendy de Haas de coördinatie rondom het kwaliteitsbeleid overgenomen van Cora Schmitz. Mocht je hierover vragen hebben, neem dan contact op met Wendy: w.dehaas@ghorasd.nl

Evaluatie stroomuitval Cordaan

Op dinsdagavond 21 juni vond er een grote stroomuitval plaats in Amsterdam Zuid-Oost en Diemen, die uiteindelijk leidde tot een GRIP 2-opschaling. Door de stroomuitval werden onder meer drie zorginstellingen van Cordaan getroffen. Hierbij is de OvD-G ter plaatse geweest op één van de locaties. Om te leren van elkaars ervaringen en in het vervolg bij incidenten beter op elkaar aan te kunnen sluiten, heeft een tussen de GHOR en Cordaan een evaluatiebijeenkomst plaatsgevonden. Dit werd door eenieder als zeer positief ervaren en er werden belangrijke lessen getrokken. Zo kwam onder meer naar voren dat het van essentieel belang is direct feitelijke en juiste informatie te verschaffen aan de OvD-G ter plaatse omdat deze zijn beeldvorming en inschattingen hierop baseert. Ook zal er gekeken worden naar aansluiting bij oefeningen zodat er in de voorbereiding al beter op elkaar kan worden afgestemd.

Terugblik Dam tot Damloop 2016

De Dam tot Damloop op zondag 18 september is mede dankzij een grondige voorbereiding goed verlopen. Annelies Boer, betrokken bij de voorbereiding als adviseur evenementen bij de GHOR en op de dag zelf Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg, vertelt hierover.

Enthousiaste medewerkers bij Damloop

Lees verder

Raadplegen operationele plannen via besloten deel website

Onlangs is aan de website www.ghor-amsterdam-amstelland.nl een besloten deel/inlogdeel toegevoegd. Het betreft vooralsnog het onderdeel  ‘operationele plannen’: deze extern vastgestelde plannen kunnen GHOR-functionarissen tijdens een inzet helpen bij de incidentbestrijding.

Lees verder

Overig nieuws

COT-rapportage Evacuatie VUmc gereed

Bijzondere regionale samenwerking maakt de zorg brandveiliger

Deze nieuwsbrief is een product van het GHOR-bureau Amsterdam-Amstelland. Stelt u geen prijs (meer) op toezending van deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar a.vanduin@ghorasd.nl. Zijn collega's ook geïnteresseerd in nieuws over de GHOR Amsterdam-Amstelland? Stuur deze nieuwsbrief dan gerust door! Wij werken nog aan een automatische aan- en afmeldfunctie.