Terugblik Dam tot Damloop 2016

De Dam tot Damloop op zondag 18 september is mede dankzij een grondige voorbereiding goed verlopen. Annelies Boer, betrokken bij de voorbereiding als adviseur evenementen bij de GHOR en op de dag zelf Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg, vertelt hierover.

Annelies: ‘Hoewel het evenement jaarlijks wordt georganiseerd, is het toch elk jaar weer een uitdaging. Ieder jaar wil je het beter doen. We leren constant van de ervaringen uit voorgaande jaren. Dit jaar hebben we voor het eerst gewerkt met het SORT (speciaal operations and rescue team) van Ambulance Amsterdam. En met de medische dienst van het Nederlandse Rode Kruis, met onder meer sportartsen.’

Waarom is zoveel medische inzet nodig bij een sportevenement?

‘Sporten is gezond, maar er kleven ook gezondheidsrisico’s aan. Mensen kunnen een heatstroke krijgen, vooral bij warm weer. Daarbij loopt de lichaamstemperatuur op tot boven de 40 graden. Mensen krijgen kramp of raken zelfs buiten bewustzijn. Als er dan niet snel ingegrepen wordt, kan blijvend letsel ontstaan. Mensen kunnen zelfs overlijden. Ook zien we helaas bijna ieder jaar dat er een deelnemer moet worden gereanimeerd. Daarom is het belangrijk dat de juiste medische zorg aanwezig is op een evenement. Dit jaar zijn 22 mensen naar het ziekenhuis vervoerd, waarvan één iemand in kritieke toestand na reanimatie. En de EHBO-posten van het Rode Kruis hebben ruim 300 mensen gezien. Dat gaat om de lichtere gevallen: verstuikte enkels, blaren en dergelijke.’

Wat betekent dit voor de zorg in onze regio?

‘Deze slachtoffers komen bovenop de reguliere zorg. Als de mensen niet hadden meegedaan aan de Dam tot Damloop, hadden zij geen heatstroke opgelopen. Dat maakt dat ook de ziekenhuizen en de ambulancedienst het echt veel drukker hebben dan op andere zondagen. Om de reguliere zorg te ontlasten, worden tijdens het evenement veel geneeskundige hulpverleners ingezet. Ongeveer 120 hulpverleners van het Rode Kruis, negen ambulances en twee OvD-G’en, vijf verpleegkundigen en drie chauffeurs van Ambulance Amsterdam. Daarnaast hebben ook de Spoedeisende Eerste Hulpen (SEH) van het Zaans Medisch Centrum en het BovenIJ ziekenhuis 8 extra bedden gereserveerd voor de Dam tot Damloop.’

Wat is de rol van de GHOR hierin?

‘Er zijn veel spelers uit de zorg betrokken bij het evenement: het Rode Kruis, de ambulancedienst, ziekenhuizen, huisartsenposten, een OvDG. De GHOR moet dit coördineren. Dat vraagt vooraf een goede voorbereiding. De GHOR is de schakel tussen de zorgaanbieders en ook naar de partijen als de organisator, de gemeente, politie en brandweer. Met de multi-partners worden zaken als loodsposten en calamiteitenroutes afgestemd. We bouwen voorafgaand aan zo’n evenement een netwerk op. En dat is handig. Daardoor heb je op de dag zelf korte lijntjes.’

Medewerkers SORT in tent

Special Operations and Rescue Team

Dit interview is eerder verschenen in VrZW-nieuws.