Raadplegen operationele plannen via website GHOR

Onlangs is aan de website www.ghor-amsterdam-amstelland.nl een besloten deel/inlogdeel toegevoegd. Het betreft vooralsnog alleen het onderdeel ‘operationele plannen’: deze extern vastgestelde plannen kunnen GHOR-functionarissen tijdens een inzet helpen bij de incidentbestrijding.

Alle GHOR-functionarissen hebben de afgelopen zomer via de webmaster een uitnodiging ontvangen om de inlogpagina http://www.ghor-amsterdam-amstelland.nl/tijdens-crisis/operationele-plannen/ te activeren.

Wat is er te vinden op het besloten deel?

Incidentplannen

De benaming 'Incidentplannen' is een verzamelnaam voor allerlei soorten plannen zoals calamiteitenplannen, rampenbestrijdingsplannen, crisisbeheersingsplannen, calamiteitenbestrijdingsplannen en coördinatieplannen.

Witte ketenpartners

De witte ketenpartners beschikken ook over rampenopvangplannen, waarin de eigen opschalingsstructuur beschreven staat. Bovendien zijn hier ook de convenanten aan toegevoegd.

Provincie en regio

De provincie Noord Holland en de veiligheidsregio's Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland hebben ook coördinatie-/crisisplannen.

Loodsposten

Loodsposten zijn vooraf afgesproken posten waar hulpdiensten wachten op verdere instructies. De loodsposten worden gebruikt bij grote aantallen ambulances of een onveilige incidentlocatie.

LPG-stations

Alle LPG-stations/ tankstations in Zaanstreek-Waterland en Amsterdam-Amstelland hebben een calamiteitenplan. Per station is een calamiteitenplan opgesteld.

Mogelijk gaat het inlogdeel in de toekomst ook gebruikt worden voor (een deel van) de handboeken. Vragen? Neem dan even contact op met Audri van Duin.