GHOR Amsterdam-Amstelland Nieuwsbrief nr. 11

Nieuwsbrief voor GHOR-functionarissen, (keten)partners en overige geïnteresseerden

28 juli 2016

Wijzigingen piketpoules

Het afgelopen half jaar heeft het GHOR-bureau afscheid genomen van een aantal GHOR-functionarissen en een aantal nieuwe functionarissen verwelkomd.

Lees verder

Vuurdoop voor SORT-team tijdens EK-atletiek

Van 5 tot en met 10 juli vond in Amsterdam het EK atletiek plaats, met wedstrijden in het Olympisch Stadion en op het Museumplein. De GHOR is gedurende het hele voortraject bij de advisering en afstemming betrokken geweest. In het Olympisch Stadion werden dagelijks 14 hulpverleners van Event Medical Services (EMS) ingezet. Ook was er bij het stadion continu een ambulance standby. De sporters konden een beroep doen op de sportartsen van het OLVG west en het VUmc.

SORT-team tijdens EK Atletiek

Lees verder

Europride in volle gang

De periode 23 juli tot en met 7 augustus staat in het teken van de Europride. Ten opzichte van een reguliere Gay Pride onderscheidt de EuroPride zich door de vele belangrijke internationale conferenties, sport, cultuur en andere evenementen die zullen plaatsvinden. Bovendien duurt de EuroPride iets langer dan een reguliere Amsterdam Gay Pride.

Het eerste weekend is zonder noemenswaardige incidenten verlopen en was het gezellig druk in het Vondelpark (Roze Zaterdag), tijdens de Pride Walk en op de Dam (opening en Human Rights Concert).

Het laatste weekend, van vrijdag 5 tot en met zondag 7 augustus, vinden de straat- en pleinfeesten en de jaarlijkse Botenparade plaats. Tijdens de Botenparade, op 6 augustus, zijn er ca. 350.000 bezoekers op de been.

De GHOR is betrokken geweest bij de mono- en multidisciplinaire voorbereiding op de EuroPride en heeft een geneeskundig draaiboek opgeleverd.

CoPI-Meerdaagse 2016

De CoPI-Meerdaagse (voluit: Commando Plaats Incident) wordt éénmaal per jaar georganiseerd door de werkgroep Multidisciplinair Opleiden Trainen Oefenen. Hierin zijn de Gemeente, Brandweer, Politie en de GHOR vertegenwoordigd. Dit jaar vond de Meerdaagse eind juni plaats.

Deelnemers CoPI-meerdaagse

Lees verder

Wijziging alarmering GHOR-centralist

Na een evaluatie van de inzetverslagen en de ervaringen van de GHOR-centralisten wordt de GHOR-centralist sinds 1 juli jl. niet meer automatisch mee-gealarmeerd bij een GRIP 1 Zaanstreek-Waterland. De inzetcriteria zijn nu gelijk getrokken met de GRIP-alarmering van de regio Amsterdam-Amstelland; automatische alarmering van de GHOR-centralist vanaf GRIP 2. Eén van de belangrijkste taken bij een GRIP 1-inzet ZW was de afstemming met de AC-piketfunctionaris van de MK Zaandam, deze taak ligt nu bij de 1e bedienplaats van de MKA. Op verzoek van de MKA en de ACGZ kan de GHOR-centralist nog steeds bij een GRIP 1 gealarmeerd worden als dit nodig is. De handboeken worden zo spoedig mogelijk aangepast.

Overig nieuws

Jaarverslag 2015 gereed

GHOR-evaluatieverslag evacuatie VUmc

Terugblik thema-avond terrorisme

Deze nieuwsbrief is een product van het GHOR-bureau Amsterdam-Amstelland. Stelt u geen prijs (meer) op toezending van deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar a.vanduin@ghorasd.nl. Zijn collega's ook geïnteresseerd in nieuws over de GHOR Amsterdam-Amstelland? Stuur deze nieuwsbrief dan gerust door! Wij werken nog aan een automatische aan- en afmeldfunctie.