CoPI-meerdaagse 2016

De CoPI-Meerdaagse (voluit: Commando Plaats Incident) wordt éénmaal per jaar georganiseerd door de werkgroep multi disiplinair opleiden trainen oefenen. Hierin zijn de Gemeente, Brandweer, Politie en de GHOR vertegenwoordigd. Dit jaar vond de Meerdaagse eind juni plaats.

Het doel van de Meerdaagse is het in multidisciplinair verband beoefenen van de functionarissen van het CoPI. De OvD-G is tijdens de Meerdaagse de GHOR-functionaris die beoefend wordt in het CoPI. Dit jaar hebben wij ervoor gekozen om naast het CoPI ook de GMK (Gemeenschappelijke Meldkamer van de Politie, Brandweer en Ambulancedienst) te beoefenen. Voor de witte kolom zijn de Meldkamercentralisten beoefend.

Oefendoelen

Algemene oefendoelen zoals ‘samenwerking binnen het team’ en ‘gebruik maken van een vergaderstructuur die ervoor zorgt dat er een beeld wordt gevormd en er tijdig besluiten worden genomen’ vormden de leidraad voor zowel het CoPI als de GMK in alle scenario’s.

Daarnaast zijn er specifieke oefendoelen bij ieder scenario beoefend zoals ‘Identificeren en omgaan met operationele belangen’, ‘omgaan met scenariodenken’ en ‘bewustzijn van de gevolgen van genomen besluiten voor politiek bestuur’.

Scenario's

Om de oefeningen zo realistisch mogelijk te maken is er geoefend met verschillende scenario’s, wisselende enscenering, coaches èn tegenspel. Voorbeelden van scenario’s die beoefend zijn, betreffen ‘dreiging bomexplosie metro’, ‘explosie en brand in winkelstraat’, ‘wegongeval met gevaarlijke stoffen', ‘zieke kinderen', 'vluchtelingen’. In het slotscenario ‘omgevallen bouwkraan’ kwamen  alle oefendoelen tezamen.

Tegenspel

De OvD-G kreeg tijdens de oefeningen ‘tegenspel’ van de Meldkamer Ambulancezorg, de eerste ambulance, de ACGZ en de GAGS.

Oefenlocatie

Als oefenlocatie hebben wij gebruik mogen maken van het NTC CBRN terrein (Nationaal Trainingscentrum Chemische, Biologische, Radiologische en Nucleaire stoffen) van Defensie in Vught.

GHOR goed vertegenwoordigd

Was de CoPI Meerdaagse in 2015 tropisch warm, dit jaar kenden wij een natte start.In tegenstelling tot vorig jaar, waarbij de GHOR met veel afzeggingen te kampen had, waren wij dit jaar goed vertegenwoordigd met deelnemers, tegenspel en oefenstaf.

Evaluatie

Ieder oefenscenario is zowel in multi- als in monoverband geëvalueerd. De GHOR heeft ervoor gekozen om ieder scenario af te sluiten met een ronde ‘stoom afblazen’ in mono-verband met (de OvD-G, coaches, Meldkamercentralisten, eerste ambulances, ACGZ, GAGS en de oefenstaf GHOR). Daarnaast hebben de deelnemers een evaluatieformulier invgevuld. Tevens is er geëvalueerd door de OvD-G en zijn/haar coach. Hieruit blijkt dat de deelnemers de scenario’s uitdagend en realistisch vonden, dat zij hun oefendoelen behaald hebben en dat het netwerken, het elkaar leren kennen en gekend worden als positief gewaardeerd werden.

Commando Plaats Incident (CoPI)

OvD-G in overleg met 1e ambulance