Proces Acute Opgeschaalde Zorg

Het proces Acute opgeschaalde zorg heeft tot doel het snel, adequaat en gecoördineerd organiseren van de geneeskundige hulpverlening aan gewonden ten gevolge van crisis, rampen en zware ongevallen.

Binnen dit proces worden drie deelprocessen onderscheiden:

  • Triage
  • Behandelen
  • Vervoeren/verwijzen

Voor de uitvoering van deze deeltaken wordt samengewerkt met ketenpartners als de regionale ambulancevoorziening, het Nederlandse Rode Kruis, ziekenhuizen en traumacentra. In convenanten zijn, of worden, de wederzijdse verantwoordelijkheden binnen deze samenwerking vastgelegd.

OvD-G en HGN

Verantwoordelijkheid

Ambulance Amsterdam is verantwoordelijk voor de deelprocessen triage, behandelen en vervoeren.

Regie en coördinatie

De taakorganisatie acute gezondheidszorg wordt aangestuurd door de Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ) en/of het Hoofd Acute Gezondheidszorg (deze functie wordt door Ambulance Amsterdam ingevuld). De Officier van Dienst Geneeskundig (OvD-G) stuurt de operationele teams ter plaatse aan. De OvD-G (Officier van Dienst - Geneeskundig) wijst waar nodig voor de deeltaken een teamleider aan.