GHOR Amsterdam-Amstelland Nieuwsbrief nr. 9

Nieuwsbrief voor GHOR-functionarissen, (keten)partners en overige geïnteresseerden

25 september 2015

Nieuwe teamleider GHOR

Met ingang van 1 oktober zal Cora Schmitz aan de slag gaan als Teamleider GHOR. Zij vervangt hiermee Jan Woldman, wiens taken de afgelopen tijd steeds meer richting de directie van de GGD zijn verschoven. Besloten is dat de (adj.) DPG-taken bij Jan blijven, maar dat de hiërarchische leiding van het bureau bij Cora komt te liggen.

Cora Schmitz

Cora is al sinds het jaar 2000 als medewerker Juridische Zaken en Kwaliteit aan het GHOR-bureau verbonden en kent de organisatie als geen ander. ”Wat een mooie uitdaging voor mij om de samenhang bij de uitvoering van de GHOR-taken en onze onderlinge samenwerking nog beter te maken”, aldus Cora.

De aanstelling geldt voor de periode van één jaar. Daarna zal worden besloten op welke wijze het GHOR-bureau, rekening houdend met nieuwe ontwikkelingen bij regionale en interregionale samenwerking, optimaal kan worden ingericht.

GRIP 2: Evacuatie VUmc

Op dinsdag 8 september is rond half 8 op de Boelelaan/Van der Boechorststraat in Amsterdam een waterleiding gesprongen met grote gevolgen voor het VU medisch centrum. Al snel werd opgeschaald naar GRIP2 voor de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.

Lees meer

Zorgcontinuïteit

Zorgcontinuïteit is een actueel onderwerp, want een gebeurtenis zoals zich op 8 september bij het VUmc voordeed kan uiteraard ook een andere zorginstelling treffen. Het GHOR-burau adviseert zorginstellingen hoe zij zich op een ramp of crisis kunnen voorbereiden. Het project zorgcontinuïteit binnen de care-instellingen begint binnen de GHOR goed vorm te krijgen. Inmiddels is er met alle 24-uurs zorginstellingen contact gelegd en zijn zij bezocht en geïnformeerd en geadviseerd over zorgcontinuïteit.

Ook zijn ze allemaal aangesloten op de digitale applicatie GHOR4all waarin zij zelf gevraagd worden informatie te plaatsen over hoe zij 24 uur per dag bereikbaar zijn, capaciteitsgegevens en in hoeverre er planvorming is ontwikkeld rondom zorgcontinuïteit. Dit alles zodat snel contact kan worden opgenomen en een inschatting gemaakt kan worden in hoeverre zorginstellingen zich hebben voorbereid. Wilt u meer weten over dit project of zorgcontinuïteit? Neem dan contact op met Wendy de Haas: w.dehaas@ghorasd.nl

Van GNK-c naar GGB

Vanaf 1 januari 2016 wordt een nieuwe werkwijze voor geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten ingevoerd. Dan wordt overal in Nederland bij grootschalige incidenten gewerkt volgens een nieuw bijstandsmodel: Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB). Het huidige bijstandsmodel de ‘Geneeskundige Combinatie’ (GNK-C) is dan geschiedenis.

Lees meer

Voorbereiding systeemtest in gang gezet

Net als in voorgaande jaren worden ook dit jaar systeemtests georganiseerd in de veiligheidsregio’s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland. Iedere regio is verplicht jaarlijks een systeemtest te organiseren, waarmee de gehele hoofdstructuur van de crisisorganisatie wordt getest.

Lees meer

Evenementen zomer 2015

Binnenkort op de website: Terugblik Sail en Terugblik Dam tot Damloop.

Tall ship en reuzenrad tijdens Sail 2015

Deze nieuwsbrief is een product van het GHOR-bureau Amsterdam-Amstelland. Stelt u geen prijs op toezending van deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar a.vanduin@ghorasd.nl. Zijn collega's ook geïnteresseerd in nieuws over de GHOR Amsterdam-Amstelland? Stuur deze nieuwsbrief dan gerust door! Wij werken nog aan een automatische aan- en afmeldfunctie.