Voorbereiding systeemtest in gang gezet

Net als in voorgaande jaren worden ook dit jaar systeemtests georganiseerd in de veiligheidsregio’s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland. Iedere regio is verplicht jaarlijks een systeemtest te organiseren, waarmee de gehele hoofdstructuur van de crisisorganisatie wordt getest.

Wat is een systeemtest?

Een systeemtest is een zo realistisch mogelijke praktijktest voor crisisteams. Met diverse instrumenten wordt getoetst in welke mate er binnen de veiligheidsregio voowaarden zijn gecreëerd om rampen of grootschalige incidenten te kunnen bestrijden.

Waarom een systeemtest?

De Minister van Veiligheid en Justitie (VenJ) heeft tot doel gesteld dat de voorbereiding van de rampenbestrijding adequaat en kwalitatief georganiseerd moet zijn. De Inspectie VenJ is ervoor verantwoordelijk gesteld om dit binnen alle veiligheidsregio’s te toetsen en vervolgens verslag uit te brengen aan de minister. De test wordt door of onder de verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio's uitgevoerd. Zij organiseren de systeemtest en leveren een evaluatierapport op.

Wie worden er getoetst?

Alle onderdelen van de crisisorganisatie worden getoetst. Dit zijn de Meldkamers, het Commando Plaats Incident (CoPI), het Regionaal Operationeel Team (ROT), het Gemeentelijk / Regionaal Beleidsteam (BT) en het team Bevolkingszorg (TBZ). Het Actiecentrum GHOR hoeft niet op te komen.

Wat wordt er getoetst?

Het toetsingskader van de Inspectie VenJ dient als basis voor de systeemtest. Dat kader geeft de normering aan binnen vier kritische processen:

  1. melding en alarmering
  2. op- en afschalen
  3. leiding en coördinatie
  4. informatiemanagement

Meer informatie

De veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland komt één dezer dagen met een nieuwsbrief over de systeemtest. Deze wordt door de GHOR doorgestuurd naar de functionarissen die (mogelijk) betrokken zullen worden bij de test. Voor meer informatie, neem contact op met Simon Marijt (s.marijt@ghorasd.nl).