GHOR Amsterdam-Amstelland Nieuwsbrief nr. 8

Nieuwsbrief voor GHOR-functionarissen, (keten)partners en overige geïnteresseerden

3 juli 2015

Ben je GHOR-functionaris? Zet 6 oktober alvast in je agenda voor de derde GHOR Netwerkdag!

Op dinsdag 6 oktober 2015 organiseert het GHOR-bureau Amsterdam-Amstelland de derde Netwerkdag voor GHOR-functionarissen uit de regio's Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland. De bijeenkomst staat dit keer in het teken van nieuwe ontwikkelingen binnen de GHOR, onder meer op het gebied van informatiemanagement.

Ben je GHOR-functionaris in één van beide regio’s en wil je deze leuke, nuttige en interessante dag niet missen? Zet dan de datum alvast in je agenda. Het exacte programma is nog niet bekend, maar zal naar verwachting van ongeveer 9.00 tot 15.00 uur duren. Een definitieve uitnodiging volgt binnenkort!

Let op: een 'afvaardiging' van de GHOR-functionarissen die werkzaam zijn bij Ambulance Amsterdam wordt door de roosterplanner, samen met het GHOR-bureau, ingepland. Meer hierover lees je in de uitnodiging.

Netwerkdag 2013

Hitte, smog en evenementen

Het RIVM heeft op dinsdag 30 julli het Hitteplan geactiveerd. Ook voor evenementen gelden aanvullende maatregelen, die door het RIVM op de website zijn gepubliceerd.

Lees hier meer over extra maatregelen tegen gevolgen hitte en smog (algemeen)

Bekijk hier de nieuwe themapagina 'Hitte, Smog en Evenementen' dat o.a. een Q&A bevat voor bezoekers- en organisatoren van evenementen

Het GHOR-bureau Amsterdam-Amstelland heeft de afgelopen week tevens de gemeenten en stadsdelen in de regio geadviseerd met betrekking tot risico's en handelingsperspectieven tijdens publieksevenementen.

Verbeteren bij het GHOR-bureau

Om de kwaliteit van de GHOR te bewaken vezamelt het GHOR-bureau informatie. Deze informatie komt bijvoorbeeld voort uit inzetten, oefeningen, netwerkdagen en partnersamenwerkingsonderzoek. Mocht uit deze informatie de noodzaak tot verbetering blijken, dan wordt dit opgenomen in het verbeterregister. Vervolgens wordt er een verantwoordelijke aan de actie gekoppeld en wordt er een einddatum gepland.

Lees meer

Ferdinand Strijthagen nieuwe Directeur Publieke Gezondheid Zaanstreek-Waterland

Ferdinand Strijthagen wordt per 15 augustus a.s. de nieuwe Directeur Publieke Gezondheid. Als DPG is hij eindverantwoordelijk voor de totale organisatie van GGD Zaanstreek-Waterland, de gemeenschappelijke gezondheidsdienst die werkt voor negen gemeenten in de regio Zaantreek-Waterland. Bij rampen en crisis heeft de DPG de operationele leiding over de geneeskundige taken (GHOR).

Lees meer

Zorgcontinuïteit

Het GHOR-bureau is contacten aan het leggen met alle 24-uurs zorginstellingen in de regio Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland. De instellingen worden geïnformeerd over de GHOR en geadviseerd rondom het thema zorgcontinuïteit. Inmiddels is met bijna alle organisaties in beide regio’s gesproken. Alle instellingen zijn enthousiast om ermee aan de slag te gaan.

Meer informatie over zorgcontinuïteit is te vinden op de website. Of neem contact op met Wendy de Haas (w.dehaas@ghorasd.nl of 06-10959167). Zij is tevens bereikbaar voor alle vragen rondom dit onderwerp. Is er nog geen contact opgenomen met uw zorginstelling? Dan horen wij dit graag!

Ouderen in een verzorgingstehuis. Foto: Edwin van Eis

Organisatiebeheerders zorginstellingen vullen GHOR4all

Aan alle zorginstellingen die 24-uurs zorg verlenen is gevraagd een organisatiebeheerder voor de digitale applicatie GHOR4all aan te stellen. In deze applicatie wordt informatie verzameld over de locaties, 24-uurs contactgegevens, capaciteitsgegevens en de mate van voorbereiding op zorgcontinuïteit. Een aantal zorginstellingen heeft GHOR4all inmiddels volledig gevuld!

Hierdoor ontstaat er een volledig overzicht met alle zorglocaties in de regio en de mate van voorbereiding op een mogelijke ramp of crisis. Daarnaast kan er snel met hen worden afgestemd in de warme fase. Alle locaties die zijn opgenomen in GHOR4all zijn daarnaast ook terug te vinden op de witte kaart in LCMS, die te allen tijde geraadpleegd kan worden.

GHOR sluit aan bij Regionaal Preventienetwerk Brandveiligheid in de zorg

Rondom het onderwerp zorgcontinuïteit sluit de GHOR aan bij het Regionaal Preventienetwerk Brandveiligheid en brandveiligheid in zijn algemeenheid. Zorgcontinuïteit richt zich op de zeven disbalansen die kunnen optreden na een ramp of crisis. Dit sluit aan op de thema’s rondom brandveiligheid. Daarom wordt de verbinding met elkaar opgezocht.

Einde OMAc-piket

Het Actiecentrum GHOR draait nu sinds precies een jaar met een Hoofd Ondersteuning (HOn) en een Hoofd Informatie (HIn). Dit gebeurt zoals vastgelegd in het Crisisplan GHOR. Een aantal functies komt in dit plan niet meer voor, zoals die van de Operationeel Medewerker Actiecentrum (OMAc). Daarom is besloten het OMAc-piket te beëindigen. Dit is gebeurd op 1 april jl.

HOn en HIn zijn tijdens een inzet dus op elkaar aangewezen, maar kunnen bij een echt grote klus een beroep doen op de vrije instroom van collega’s HOn en HIn.

Wij bedanken de OMAc’s voor hun jarenlange inzet in het Actiecentrum GHOR!

Jaaroverzicht 2014 gereed

Het Jaaroverzicht GHOR geeft - voor de tweede keer digitaal - weer welke zaken er voor de GHOR in het jaar 2014 uit sprongen.

Lees meer

Deze nieuwsbrief is een product van het GHOR-bureau Amsterdam-Amstelland. Stelt u geen prijs op toezending van deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar a.vanduin@ghorasd.nl. Zijn collega's ook geïnteresseerd in nieuws over de GHOR Amsterdam-Amstelland? Stuur deze nieuwsbrief dan gerust door! Wij werken nog aan een automatische aan- en afmeldfunctie.