Bijeenkomst Infectieziekten in de haven

Bij  infectieziektebestrijding aan boord van schepen zijn verschillende partijen betrokken. Om de uitbraak van een infectieziekte zo goed mogelijk te kunnen bestrijden is gecoördineerde hulpverlening noodzakelijk. Het Plan Noodsituaties Infectieziektebestrijding Havens geeft de interregionale afspraken weer die gelden tussen de betrokken veiligheidsregio's, de betrokken gemeenten waar de burgerhavens gelegen zijn, de betrokken GGD'en en het Centraal Nautisch Beheer (CNB). Deze interregionale afspraken gelden voor het Noordzeekanaal. Het plan is een samenwerking tussen de GHOR-bureaus van de veiligheidsregio's Kennemerland, Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland, de drie betrokken GGD'en en het CNB.

In 2014 wordt het beleidsplan beoefend. Begin oktober is hier door middel van een bijeenkomst met de betrokken partijen een start mee gemaakt. Het doel was kennismaking in een ongedwongen sfeer, kennis maken met elkaar en met elkaars werk. De deelnemers waren afkomstig van de GGD'en, haven, Radio medische dienst en de GHOR-bureaus van de veiligheidsregio's rond het Noordzeekanaal.

Na een rondleiding in het verkeersleidingscentrum van IJmuiden en een lunch met goede vis hebben de verschillende partijen een korte presentatie gehouden over wat hun werk in de haven nu eigenlijk inhoudt. Naast wettelijke richtlijnen kwamen er in de diverse presentaties lelijke wonden van scheepslui, kombuizen uit schepen en grote tankers langs om een goed beeld te geven van de werkomstandigheden en de dagelijkse zaken waarmee GGD'en, havenartsen en de haven geconfronteerd worden. De dag werd afgesloten met een variant op het spel Triviant, waarbij de deelnemers prijzen konden winnen.

Het weer zat mee, het eten was goed, de deelnemers waren enthousiast en een prachtige locatie vormde het decor. Alle lof voor de organisatoren van deze geslaagde middag bestaande uit de drie GGD'en en de Haven. De bijeenkomst werd door de deelnemers gewaardeerd met een dikke 8.

Haven IJmuiden. Foto: Saskia van Egmond - GGD Kennemerland