Amsterdam Marathon 2014

Op zondag 19 oktober 2014 is de 39e editie van de Amsterdam Marathon gehouden. Bijna 44.000 lopers met 130 verschillende nationaliteiten deden mee aan de diverse duur- en wedstrijdlopen als de marathon, de halve marathon, de 8 km loop, de Kidsrun en de minimarathons in de Amsterdamse wijken. Er heerste een goede sfeer op het parcours en de finish in het Olympisch stadion voelde voor veel deelnemers als een warme deken.

De hulpdiensten en Le Champion wisten elkaar goed te vinden, zowel in de voorbereiding als op de dag zelf. Dit jaar was er voor het eerst een afstemmingsoverleg ingesteld waarbij de hulpdiensten en de organisator op vastgestelde tijden operationele zaken en knelpunten bespraken. Deze werkwijze is door alle partijen erg goed bevallen en zal standaard worden ingesteld.

De GHOR en Ambulance Amsterdam waren goed vertegenwoordigd tijdens het evenement. De Geneeskundige Combinatie (GNK-c) met Ambu- en SIGMA-team werd ingezet, evenals vier evenementgebonden ambulances, de GHOR-centralist en de OvD-G. Het Rode Kruis zorgde voor de eerste opvang van slachtoffers en had 21 posten verspreid over het parcours opgesteld, inclusief een actiecentrum en een logistiek centrum. Ten opzichte van vorig jaar was het aantal ALS-verpleegkundigen verhoogd met een extra ambulanceteam bij post Alpha in het Olympisch stadion, de inzet van een mobiel ALS-team bij de uitgang van het Vondelpark en het verhogen van het aantal ingezette BLS-ers.

De loopomstandigheden waren bij de start van de marathon niet helemaal optimaal; het was warm en er heerste een hoge luchtvochtigheid. Dit vertaalde zich in een hoger aantal uitvallers en slachtoffers dan voorgaande jaren. Het Rode Kruis heeft in totaal 434 lopers behandeld, waarvan er 23 zijn doorverwezen naar de Geneeskundige Combinatie, het in 15 gevallen een ALS-inzet betrof, 19 lopers zijn doorverwezen naar de SEH/HAP en 23 lopers met een ambulance zijn vervoerd. Ambulance Amsterdam verzorgde in totaal 45 ritten, waarbij er 35 mensen in het ziekenhuis zijn beland. In de loop van de dag hadden de centralisten en met name de GHOR-centralist hun handen vol aan het afhandelen van alle verzoeken om een ambulance. Rode Kruis, SIGMA, OvD-G en ambulancevervoer werkten goed samen bij het behandelen en doorverwijzen van slachtoffers. Triage door een verpleegkundige bij de Rode Kruis-tent bij de GNK-c zorgde ervoor dat de meeste slachtoffers door het Rode Kruis behandeld konden worden en men alleen indien nodig werd doorverwezen naar de GNK-c.