Eureka Talks

Inspiratie en openstaan voor 'nieuwe inzichten': dat was de insteek van de bijeenkomst, georganiseerd door GHOR Amsterdam-Amstelland en GHOR Kennemerland. Dagvoorzitter Kim Zuurmond (Kennemerland) gaf in haar opening aan geïnspireerd te zijn door Einsteins woorden: "Wie nooit fouten maakt, heeft nooit iets nieuws geprobeerd". Kim wilde liefst ook geen fouten maken, maar door deze uitspraak durft zij nu juist nieuwe dingen aan te gaan - met het risico dat er wel eens een fout wordt gemaakt - waar van te leren valt. De sprekers gingen vervolgens in op twee uitdagingen, die nieuwe uitdagingen betekenen voor de aanwezigen.

Paul van der Velpen, DPG van GGD Amsterdam/GHOR Amsterdam-Amstelland, gaf zijn visie weer op crisismanagement. Hij stelt dat door de ontwikkelingen in het sociaal domein meer kans bestaat op een crisis in de wijk. Bijvoorbeeld bij buurtonrust vanwege een GGZ-patiënt die er ook woont. De uitdaging is om in het sociale domein de zorg en veiligheid te verbinden, evenals de vele betrokken partijen. In deze gevallen kan de GGD de GHOR goed gebruiken. De GHOR is gewend om te acteren in een crisissituatie, met diverse partners. Met de crisisstructuur en crisis-vergadermethoden kan de GHOR een belangrijke bijdrage leveren om een crisis te bestrijden.

Vanuit de zaal zijn vragen gesteld wanneer de GHOR in beeld komt, en of dit niet tot de reguliere zorg van de afdeling OGGZ behoort. En ook over de langere termijn: de GHOR schaalt op, maar ook weer af. Hoe gaat het dan verder, want deze problemen zijn niet eenvoudig oplosbaar.

DPG Paul van der Velpen geeft een presentatie

Sociale netwerken

Carolien Dijkstra, projectmanager bij Bureau Burgerinteractie bij de Politie, vertelde over een methode om écht contact te krijgen met bijvoorbeeld allochtone jongeren. Meestal treedt de politie hen tegemoet met een bekeuring in de hand, met alle gevolgen voor de vertrouwensband. Het kan ook anders en hier is veel te winnen. De Politie van Amsterdam-Amstelland stimuleert  de wijkagenten om te zoeken naar 'key contactpersonen' in gemeenschappen en hiermee een band op te bouwen. Zo krijgen zij een goede ingang in de sociale netwerken in de wijken. Dit kan van grote betekenis zijn tijdens een crisis met maatschappelijke onrust, bijvoorbeeld om in contact te treden of te informeren, maar ook vinger aan de pols te houden bij (dreigende) maatschappelijke onrust.

Dijkstra stond ook stil bij de informatievergaring over personen via internet en social media. Zo kan de politie al snel, via openbare kanalen, achtergrondinformatie vergaren. Zij liet zien wat er allemaal te vinden is over personen op bijvoorbeeld LinkedIn en Twitter. En aan vertrouwelijke stukken, die toch  online staan.

Beide presentaties zetten de aanwezigen aan het denken, onder meer over mogelijk nieuwe taken en samenwerking voor de GHOR en de GGD, over het sociale domein en onrusten in een wijk. Daarmee was het doel, te komen tot een uitwisseling van visies, opvattingen en kennis, tussen de bezoekers, de twee regio's en de 'werelden' van de GHOR en GGD, geslaagd.

Over Eureka Talks

Dit is een inspirerende netwerkreeks - georganiseerd om medewerkers van de GGD en GHOR van de regio's Kennemerland en Amsterdam-Amstelland kennis te laten maken met elkaar - in de hoop dat zijn hieruit ideeën en inspiratie opdoen en vervolgens samenwerken. De bijeenkomst staat ook open voor collega's uit andere regio's. Er worden inspirerende sprekers uitgenodigd, die een ‘Tedex-achtige wijze hun verhaal en visie delen met de aanwezigen.

Het Rijk van de Keizer verwelkomt haar gasten