Ontwikkelingen crisisorganisatie

Het crisismodel GHOR verandert, waardoor er ook wijzigingen plaats vinden met betrekking tot de GHOR-functies. Zo verdwijnen in de loop van 2014 de HAc-en de IMAc-functie. Nieuwe functies zijn het Hoofd Informatie (HIn) en het Hoofd Ondersteuning (HOn). Hieraan heeft de GHOR Amsterdam-Amstelland de functie van GHOR-centralist toegevoegd.

De GHOR-centralist bewaakt en houdt overzicht over de meldkamerprocessen gewondenspreiding, ambulancebijstand en slachtofferregistratie. Hiervoor zijn zeven centralisten van Ambulance Amsterdam geworven, die in de loop van het jaar opgeleid en ingezet zullen worden. De CGV-functie komt hiermee te vervallen.

Vooruitlopend op de veranderingen hebben onze Hoofden Actiecentrum Maya Ronday en Karin Spiegelberg (beiden werkzaam bij Ambulance Amsterdam) op 1 januari jl. afscheid genomen van hun GHOR-functie. Hierdoor bestaat het piket Hoofd Actiecentrum op dit moment uit Cora Schmitz, Marijke Ekkelboom, Willemijn Waalkens en Kitty Verhaart. Kitty en Marijke gaan - in het kader van de ontwikkelingen - binnenkort van start met de landelijke opleiding Hoofd Informatie (HOn).

Audri van Duin is in januari geslaagd voor het examen Hoofd Informatie (HIn) en krijgt versterking van GGD-collega's Caspar Seignet en Jennes Meijdam. Zij starten in april met de HIn- opleiding. De HIn-vacature is verder uitgezet binnen de GGD Amsterdam en de GGD Zaanstreek-Waterland. Streven is om in de loop van dit jaar te starten met vier Hoofden Informatie. De pool wordt uiteindelijk uitgebreid naar zes personen.

Jan van Asperen is in december jl. geslaagd voor de verkorte opleiding Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ). Job Zwaal (GGD Amsterdam) is geslaagd voor de reguliere opleiding ACGZ en hiermee toegevoegd aan de piketpool 'Lid Interface/Lid ROT'. Ook Kier de Jong en Anja Kools zijn geslaagd voor het examen ACGZ. Zij draaiden al mee in de piketpool ACGZ/Lid Interface/Lid ROT. Tenslotte is Willemijn Waalkens gestart met de opleiding ACGZ en beginnen Ria Logtenberg en Simon Marijt binnenkort met de verkorte opleiding ACGZ.