Special Crisismodel

25 april 2014

Dit is een speciale editie van de GHOR Nieuwsbrief: een editie die helemaal in het teken staat van het nieuwe crisismodel GHOR en de ontwikkelingen die daaruit voortvloeien voor de verschillende piketfuncties.

Het nieuwe crisismodel GHOR

Het traject voor de implementatie van het nieuwe crisismodel GHOR en daarmee de nieuwe functies Hoofd Informatie (HIn) en Hoofd Ondersteuning (HOn) loopt tot 1 juli 2015. Het kost nu eenmaal tijd om twaalf nieuwe functionarissen op te leiden tot vakbekwame GHOR-functionarissen!

Met ingang van 1 juli 2014 zijn de nieuwe functionarissen startbekwaam en operationeel. Gezamenlijk gaan we nog veel trainen en oefenen en OTO zal ook gedurende het jaar inspringen op de veranderingen. Elke functionaris die effecten ondervindt van de implementatie zal hierover informatie ontvangen. Dit kan zijn in de vorm van informatiebladen, een nieuw handboek en/of informatiebijeenkomsten.

Gezamenlijk maken we zo de stap naar het nieuwe crisismodel GHOR. Een mooie verbeterslag!

Mocht je in de tussentijd vragen hebben, neem dan contact op met Anja Kools.

Veranderingen per functie

Directeur Publieke Gezondheid

Voor de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) verandert er in principe niets. Als het goed is zal de DPG wel de vruchten plukken van de implementatie van het nieuwe crisismodel. Omdat de beeldvorming - mede door de invoering van de HIn-functie - minder tijd in beslag zal nemen, krijgt de DPG meer tijd voor de besluitvorming.

Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg

Voor de Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ) wijzigen er met ingang van 1 juli twee zaken: de opkomstlocatie verandert en de ACGZ krijgt er een extra taak bij.

De opkomstlocatie wordt de GGD Amsterdam (Nieuwe Achtergracht) in plaats van de Stopera (Amsterdam) of het Bernhardplein (Zaandam). De ACGZ zit dan dicht bij het Actiecentrum en kan hierdoor nauw samenwerken met HIn en HOn. De uitdaging hierbij is om op afstand goed af te stemmen met Lid IF/LidROT.

Omdat HIn en HOn beginnend functionarissen zijn, zal de ACGZ in het begin een meer sturende rol in het Actiecentrum op zich nemen. Gaandeweg zal deze sturing minder worden. Uiteraard blijft de ACGZ wel eindverantwoordelijk voor het functioneren van het Actiecentrum.

Lid Interface/ROT

Met ingang van 1 juli zal het Lid IF/ROT met de ACGZ ‘op afstand' afstemmen. De ACGZ zit vanaf dat moment immers op de Nieuwe Achtergracht (zie hierboven). De informatievoorziening zal door de komst van de nieuwe structuur verbeteren. Desalniettemin zal het zowel voor Lid Interface/ROT als voor de ACGZ wennen zijn niet meer ‘naast' elkaar te zitten.

Hoofd Actiecentrum

De HAc-functie vervalt met ingang van 1 juli 2014. Drie functionarissen stromen door naar een andere piket functie binnen de GHOR; die van HOn en ACGZ. Van één HAc nemen we binnenkort afscheid.

Het Actiecentrum GHOR

Informatie Medewerker Actiecentrum

De IMAc-functie wordt met ingang van 1 juli beëindigd. Hiermee nemen we afscheid van een drietal GHOR-functionarissen die zich jarenlang voor de GHOR hebben ingezet. De IMAc is geen landelijke functie, maar gecreëerd door de GHOR Amsterdam-Amstelland. Door deze functionaris heeft de GHOR voorop gelopen als het gaat om informatiedeling. Met de implementatie van het nieuwe crisismodel is het tijd voor een volgende stap. De informatiefunctionaris krijgt een meer prominente rol met meer verantwoordelijkheden (zie Hoofd Informatie).

Operationeel Medewerker Actiecentrum

Op dit moment blijft de functie van Operationeel Medewerker Actiecentrum  ten aanzien van taken en verantwoordelijkheden ongewijzigd.

De OMAc-pool bestaat op dit moment uit acht personen voor twee piketdiensten. Dit gaat wel veranderen. Met ingang van 1 juli 2014 blijft er één piket over, omdat twee OMAc's doorstromen naar de functie van HIn. De OMAc-poule zal straks uit zes functionarissen bestaan. Dit is voor de medewerkers minder belastend omdat zij dan eens per zes weken in plaats van eens per vier weken dienst hebben.

Nadat de implementatie HIn/HOn is afgerond, wordt gekeken of de functie OMAc nog goed aansluit. De betreffende functionarissen worden hier uiteraard over geïnformeerd. Bovendien zal het traject niet vóór 1 januari 2015 van start gaan.

Hoofd Informatie

Vijf Hoofden Informatie zijn onlangs gestart met de gelijknamige opleiding en de zesde heeft de opleiding al afgerond. Bovendien volgen de ‘HInnen' samen met de HOn eind mei en begin juni extra trainingen om per 1 juli ‘startklaar' te zijn. Het betreft dit jaar een intensief traject voor de HIn. Ter ondersteuning hiervan zal voor elke functionaris een persoonlijk ontwikkelplan worden opgesteld.

Hoofd Ondersteuning

Inmiddels bestaat de HOn-poule uit vier functionarissen. Twee vacatures staan nog open. Met ingang van 1 juli is de HOn operationeel, maar niet voordat zij samen met de HIn eind mei en begin juni extra trainingen gevolgd hebben. Ook voor de HOn is het een intensief traject. Ter ondersteuning hiervan zal ook voor elke HOn een persoonlijk ontwikkelplan worden opgesteld.

Officier van Dienst - Geneeskundig

Voor de OvD-G verandert er niet direct iets. Wij raden de OvD-G wel aan om zich de nieuwe structuur eigen te maken; met name de informatievoorziening verandert. De nieuwe structuur komt in het handboek en wordt ook gepresenteerd tijdens het OvD-G overleg.

Coördinator GewondenVervoer

De functie van CGV is op 1 april 2014 beëindigd. De functionarissen hebben zich jarenlang ingezet voor de GHOR. Wij zijn ze hiervoor erg dankbaar!

GHOR-centralist

De GHOR-centralist is sinds 1 april 2014 in functie en heeft op de eerste dag (geen grap!) al een GRIP-inzet gehad. Het was allemaal wat onwennig, maar een begin is gemaakt.

Met ingang van 1 juli zal de GHOR-centralist ook contact onderhouden en informatie uitwisselen met de HIn. Een aantal werkprocessen zal hierdoor veranderen. Hiervoor zal de GHOR-centralist een nieuw handboek ontvangen dat volledig aangepast is aan de nieuwe situatie.

Let op: Waar gesproken wordt over de datum van 1 juli, wordt eigenlijk maandag 30 juni bedoeld: piketroosters lopen immers vrijwel allemaal van maandag tot maandag.

Netwerkdag voor GHOR-functionarissen

Op donderdag 19 juni a.s. organiseert de GHOR Amsterdam-Amstelland voor de tweede keer een Netwerkdag voor GHOR-functionarissen. De uitnodiging hiervoor is onlangs verzonden.

De bijeenkomst staat dit keer voor een belangrijk deel in het teken van het nieuwe crisismodel GHOR. Je maakt onder meer kennis met bovenstaande functies, rollen en werkzaamheden! Graag nodigen we GHOR-functionarissen uit bij deze bijeenkomst aanwezigheid te zijn; je deelname is van groot belang om je kennis te vergroten, de onderlinge samenwerking te verbeteren en het netwerk te versterken! Naast een interessant programma is er voldoende tijd en ruimte kennis te maken met je GHOR-collega's.

Netwerkdag 2013

Heb je een uitnodiging ontvangen maar heb je je nog niet aangemeld? Doe dit dan uiterlijk donderdag 15 mei. Ook als je niet komt ontvangen we graag even een berichtje. Je kunt mailen naar Audri van Duin via a.vanduin@ghorasd.nl.

Dit is een speciale editie van de GHOR Nieuwsbrief: een editie die helemaal in het teken staat van het nieuwe crisismodel GHOR en de daaruit voortvloeiende ontwikkelingen op het gebied van de piketfuncties.

Deze nieuwsbrief wordt verzonden aan functionarissen van de GHOR. Stelt je geen prijs op toezending van deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar a.vanduin@ghorasd.nl.