Regionaal Risicoprofiel

Het risicoprofiel geeft inzicht in de grootste risico's die een mogelijke bedreiging kunnen vormen voor de regio.

Een samenleving helemaal zonder risico's is niet te garanderen, maar doordat er zicht is op de risico's kunnen er ook gerichte maatregelen worden genomen om de kans dat deze risico's zich voordoen te verkleinen en als er toch iets gebeurt de effecten te beperken.

Zicht op Amsterdam