Regionaal Crisisplan

In het Regionaal Crisisplan staat beschreven wie wat doet als er zich een ramp of een crisis voordoet in de regio en hoe dat georganiseerd wordt.

Het doel van dit plan is dat voor alle partijen, zoals brandweer, gemeente, politie en GHOR, duidelijk is welke taken en verantwoordelijkheden zij hebben tijdens de bestrijding van een ramp of crisis. Het Regionaal Crisisplan wordt volgens de Wet op de Veiligheidsregio's één keer in de vier jaar herzien en vastgesteld door het Veiligheidsbestuur.

Ambulancepersoneel en brandweer zorgen gezamenlijk voor een slachtoffer. Foto: Edwin van Eis