Slachtofferregistratie

Een multidisciplinair proces bij uitstek, is slachtofferregistratie. Indien er vele zwaargewonde en/of overleden slachtoffers zijn, is het van groot belang dat dit proces goed verloopt. Naasten maken verschrikkelijke uren door, zolang zij niet weten waar hun verwant is, en hoe het met hem of haar is gesteld.

De gemeente is hierbij de 'spin in het web' en eindverantwoordelijk. Politie, GHOR, medewerkers bij een opvanglocatie en ook private partijen als een school, hotel of vervoersmaatschappij, verzamelen allemaal informatie over de (mogelijke) slachtoffers.

De GHOR heeft met name een belangrijke rol bij slachtofferregistratie bij een groot incident waarbij veel gewonden en/of vermisten zijn. Er zijn hierbij twee doelen te onderscheiden:

  • Verwanten informeren over de locatie van gewonde slachtoffers
  • Nazorg aan slachtoffers

Overigens informeert de politie de verwanten van overleden slachtoffers.

De verantwoordelijkheid van de GHOR is om een overzicht te leveren van de gewonde slachtoffers. Ziekenhuizen leveren hiervoor lijsten van betrokkenen aan bij het Actiecentrum GHOR. Hierbij worden wel persoonsgegevens gedeeld, maar geen medische informatie. Er zijn hierover nauwkeurige afspraken met de ziekenhuizen gemaakt. In de rechter zijbalk vindt u de Handreiking afspraken tussen openbaar bestuur en ziekenhuizen over slachtofferinformatie bij rampen en crisis, die hiervoor de basis vormt.

Indien een slachtoffer niet geïdentificeerd is, worden lichaamskenmerken doorgegeven, om de identificatie te bespoedigen.

De GHOR geeft deze informatie door aan de gemeente. Deze richt een informatieloket in voor verwanten (het IAC) en richt zich op het matchen van verwanten aan slachtoffers. De gemeente kan dit ook uitbesteden aan het landelijke Slachtofferinformatiesystematiek (SIS).

Daarnaast wordt door de GHOR een slachtofferbeeld opgesteld, op basis van informatie van de OvD-G en de ziekenhuizen. Hierbij gaat het om slachtofferaantallen en het type letsel, maar niet om persoonsgegevens. Deze informatie is nodig bij de crisisbestrijding en voor publieksvoorlichting.

620_413_Slachtofferreg_foto

Meer over SIS

Contact

Bart Waanders

Voor meer informatie over Slachtofferregistratie kunt u contact opnemen met:

Bart Waanders

Telefoon: 06 5371 1974

e-mail: b.waanders@ghorasd.nl