Thema's en Projecten

De GHOR doet meer

Projecten

De GHOR is betrokken bij verschillende projecten die in multidisciplinair verband uitgevoerd worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het Regionaal Risicoprofiel (RRP) of het Regionaal Crisisplan (RCP): hier wordt zowel in de regio Amsterdam-Amstelland als in de regio Zaanstreek-Waterland aan gewerkt.

Ook in het kader van Slachtofferregistratie zijn er verschillende lopende projecten en er is een interregionaal samenwerkingsverband met de veiligheidsregio Kennemerland (VRK).

Thema's

Er wordt op dit deel van de website ook aandacht besteed aan grote incidenten waarbij de GHOR Amsterdam-Amstelland is ingezet, zoals het treinincident nabij het Centraal Station in Amsterdam in april 2012.

Ook komen er grote evenementen aan de orde waarbij sprake is van preventieve inzet of opschaling, zoals bij de Troonswisseling op 30 april 2013.

We noemen deze onderwerpen 'Thema's'.