Corona in de care-sector

Op 29 oktober 2020 organiseerden zes GHOR-bureaus (regio Noordwest 6) in samenwerking met Trimension een reflectiesessie voor de care-sector. De sessie stond in het teken van crisismanagement tijdens de Corona-periode.

Het doel was stoom afblazen met vakgenoten tijdens/na een drukken en bijzondere periode én het leren voor de eigen organisatie en inspireren door uitwisseling van ervaringen en tips met collega-instellingen. In deze infographic staan de belangrijkste inzichten en tips die in de reflectiesessie naar voren kwamen.