Uw zorginstelling als rampterrein

Op 24 april organiseerde de GHOR voor de zorginstellingen in de regio een netwerkbijeenkomst met de titel ‘Uw zorginstelling als rampterrein’. De bijeenkomst vond plaats in NEMO: een fantastische locatie met een prachtig uitzicht over de stad.

Wilko Clarijs, Crisiscoördinator van Zorggroep ter Weel (provincie Zeeland) deelde met de aanwezigen zijn verhaal over een brand met drie dodelijke slachtoffers die hen overkwam in augustus 2016. Belangrijke leerpunten tijdens deze casus waren: draag zorg voor een juiste beeldvorming om verwarring omtrent het incident te voorkomen, maak gebruik van taakkaarten, zorg voor een goede registratie, zorg voor inzicht in vrije kamers op andere locaties (in verband met overplaatsing) en zorg voor adequate communicatie, zowel in- als extern.

Hierna volgde een kennismakingsronde: welke functionarissen spelen een rol tijdens een crisis? Hierbij kwamen Meldkamercentralist, OvD-G, HIn, HOn, ACGZ/Lid ROT en DPG aan bod, maar ook adviseurs zoals de arts Infectieziekten. En natuurlijk de Informatiecoördinatoren (Ico’s) en 24/7 contactpersonen van de zorginstellingen.

Vervolgens was het woord aan Fred Feldkamp van het Antonie van Leeuwenhoekziekenhuis. Hij vertelde hoe een korte felle brand tijdens werkzaamheden op het dak van de instelling enorme gevolgen heeft gehad voor de bedrijfscontinuïteit. Belangrijk leerpunt is je bewust te zijn van de kritische processen in je organisatie.

Hierna konden de aanwezigen hun tanden zetten in de casus ‘Gaslek’. Aan de orde kwamen de verwachtingen die de zorginstellingen hadden ten aanzien van de GHOR (regie, informatievoorziening, hulp bij bijvoorbeeld verplaatsing van cliënten, logistieke ondersteuning). En ook is gesproken over consequenties van een ontruiming of evacuatie: wat is het verschil en wanneer veranderen taken en bevoegdheden? Leerzaam voor alle aanwezigen!

Tenslotte vatte DPG José Manshanden de belangrijkste leerpunten samen en werd de middag afgesloten met een borrel.