Wijzigingen piketpoules

Binnen de piketpoules heeft zich ook een aantal wijzigingen voorgedaan:

Hoofd Informatie

Sinds januari 2018 draait Trudy Burgerding mee in het piket van Hoofd Informatie. Trudy is in het dagelijks leven werkzaam bij de afdeling Automatisering van de GGD Amsterdam. Annemarie Weltevreede, Beleidsmedewerker GHOR, is bijna klaar met haar opleiding en zal spoedig aan de piketpoule worden toegevoegd.

Hoofd Ondersteuning

Eind 2017 is Sandra Bleker in verband met het verlaten van de GGD Zaanstreek-Waterland gestopt met haar piketfunctie Hoofd Ondersteuning bij de GHOR. Ook Luc Knebel stopt half juni; hij verruilt het HOn-piket voor dat van Informatiemanager in de regio Zaanstreek-Waterland. Tenslotte verlaat Sylvie Sodoyer de poule per 1 juli a.s.

Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg

Simon Marijt en Anja Kools zijn vanwege het verlaten van het GHOR-bureau gestopt met het ACGZ-piket. Jan Dirk van de Ven, Hoofd GHOR-bureau, is eind 2017 geslaagd voor zijn opleiding en draait sinds januari mee in het piket. Bart Richter doet bijna examen en zal spoedig deel gaan uitmaken van de ACGZ-poule.

Officier van Dienst Geneeskundig

In 2017 is Ron Zwanenburg gestopt als OvD-G. Ook Fred Glim heeft zijn piket – vanwege een verhuizing – onlangs beëindigd. Binnen de GHOR en Ambulance Amsterdam zijn vier vacatures uitgezet voor de OvD-G-functie. Tenslotte wordt gestart met een pilot waardoor de OvD-G meer betrokkenheid krijgt bij de GHOR. “Meer continuïteit en meer rust in het rooster” zijn hierin belangrijke overwegingen. Meer hierover in een volgende nieuwsbrief.