Nieuwe medewerkers

Het afgelopen jaar is het GHOR-bureau versterkt met een aantal nieuwe medewerkers. Een overzicht:

Lila Autar

Lila is sinds augustus 2017 bij de GHOR werkzaam als secretaresse. Ze houdt zich hoofdzakelijk bezig met logistiek (o.a. voertuigen, mobilofoons, AED en EHBO-koffer, GHOR-kleding, uitgifte en inname van pagers, evenementen-portofoons etc). Daarnaast ondersteunt Lila het cluster Vakbekwaamheid (voorheen OTO) met de registratie van OTO-activiteiten in het systeem AG5. Lila werkt al 35 jaar bij de Gemeente Amsterdam waarvan bijna 25 jaar bij de GGD.

Bart Richter

Bart Richter is sinds 1 oktober 2017 werkzaam als beleidsadviseur bij het GHOR-bureau. Hiervóór heeft Bart als leidinggevende binnen de Veiligheidsregio Utrecht (afdeling brandweerrepressie) gewerkt. Operationeel is Bart 10 jaar Officier van Dienst Brandweer geweest en een aantal jaren Officier van Dienst Bevolkingszorg.

Binnen de GHOR houdt Bart zich vooral bezig met evenementenadvisering. Daarnaast levert hij een bijdrage aan landelijke ontwikkelingen op het gebied van evenementenveiligheid en afstemming met de multidisciplinaire partners. In de nabije toekomst zal hij de piketfunctie van ACGZ gaan vervullen.

Bart Waanders

Bart Waanders is half oktober begonnen als algemeen beleidsmedewerker bij het GHOR-bureau. Nadat hij de studie fysiotherapie heeft afgerond, heeft hij de master gezondheidswetenschappen gedaan waar hij zich heeft gespecialiseerd in beleid en organisatie van de gezondheidszorg. Bart heeft in zijn loopbaan brede ervaring opgedaan binnen de witte kolom. In zijn rol als algemeen beleidsmedewerker houdt hij zich onder meer bezig met het beheer van operationele plannen en de handboeken voor GHOR-functionarissen.

Michel Bijl

Sinds 1 januari 2018 is Michel Bijl vanuit de Ambulance Amsterdam gedetacheerd bij het GHOR-bureau als beleidsmedewerker Vakbekwaamheid. Zijn detachering zal op 1 juli worden omgezet in een contract bij de GHOR. Bij Ambulance Amsterdam was Michel werkzaam als ambulancechauffeur, senior opleider en OvD-G.

Als beleidsmedewerker GHOR zet Michel zich in voor het opleiden, trainen en oefenen van GHOR- functionarissen (zowel mono- als multidisciplinair). Daarnaast is hij aandachtsfunctionaris van de OvD-G- groep en blijft hij zelf zijn functie als OvD-G uiteraard uitoefenen.

Anouk Hogenes

Sinds 1 februari 2018 is Anouk Hogenes werkzaam bij het GHOR-bureau als beleidsmedewerker Vakbekwaamheid. Voor haar komst bij de GHOR was Anouk werkzaam bij de gemeente Amsterdam als medewerker openbare orde en crisisbeheersing.

Binnen de GHOR houdt Anouk zich, evenals Michel, bezig met het vakbekwaam maken en houden van de piketfunctionarissen. In de nabije toekomst zal zij ook de piketfunctie van Hoofd Ondersteuning gaan vervullen.

Marcel Jonker

Sinds half april tenslotte is Marcel Jonker bij de GHOR werkzaam als beleidsmedewerker. Hij volgt Anja Kools op, die bij het IFV is gaan werken. Marcel is voorheen bij de gemeente werkzaam geweest als leidinggevende.

Binnen de GHOR zal hij zich bezig gaan houden met Informatiemanagement (o.a. het beleidsplan IM) en met netcentrisch werken.

Afscheid

Begin dit jaar hebben wij afscheid genomen van Simon Marijt en Anja Kools. Beiden hebben zich lange tijd voor het GHOR-bureau ingezet op het gebied van Opleiden/Trainen/Oefenen (Simon) en Informatiemanagement (Anja).

Contactgegevens en foto's van alle (nieuwe) medewerkers van het GHOR-bureau