Grip op griep

Eind april kwam er na twintig weken eindelijk een einde aan de griepepidemie die ons land van grofweg half december tot eind april teisterde. De epidemie eiste gedurende deze periode zijn tol binnen de zorg; opnamestops waren bij diverse ziekenhuizen aan de orde van de dag.

Half maart organiseerde de GHOR Amsterdam-Amstelland een ‘Tactisch spoedoverleg zorgcontinuiteit’ waar de problemen in de regio werden geïnventariseerd, en waar nagedacht is over mogelijke oplossingen. Aanwezig waren de ziekenhuizen, ambulancedienst en Cordaan. Het tekort aan personeel (structureel, maar extra door uitval wegens griep), het bestaan van “eilandjes” (intern, maar ook onderling), slechte doorstroom van patiënten en het gebrek aan landelijke steun werden als belangrijke knelpunten ervaren. Behoefte aan een meer integrale aanpak en meer ‘flow’ werden uitgesproken.

Vanuit de Focusgroep Opgeschaalde zorg is een werkgroep geformeerd die bezig is met het opstellen van een escalatiemodel ‘Grip op griep’. Een afgesproken fasering in het escalatiemodel geeft verduidelijking en afspraken zijn van te voren vastgelegd op welk niveau (operationeel, tactisch, strategisch) er in de keten zal worden samengewerkt. Dit zal tijdens het griepseizoen een verbeterde coördinatie, gebaseerd op verbeterde informatie, opleveren. Het escalatiemodel werd goed ontvangen door de focusgroepleden en zal op 15 juni in het ROAZ worden gepresenteerd.

Na de zomer zal er een tweede bijeenkomst tactisch overleg zorgcontinuiteit georganiseerd worden.