Even voorstellen ... Simon Visser

Tenslotte nog een kennismaking met Simon Visser, Expert Opgeschaalde Zorg en GHOR-liaison: hij is sinds 1 januari vanuit Ambulance Amsterdam voor de helft van zijn tijd gedetacheerd bij het GHOR-bureau. Dit betekent  dat hij meestal op de maandag en dinsdag op het bureau aanwezig is.

Het takenpakket van Simon is heel divers en bestaat onder meer uit: inzetleider voor alle grote evenementen, GHOR-liaison (contactpersoon voor onderwerpen op het raakvlak RAV/GHOR), Grootschalige Geneeskundige Bijstand, strategische ontwikkeling SORT en HART, Terrorismegevolgbestrijding, CBRNe, implementatie Gewondenspreidingsplan, Crisiscoördinator Ambulance Amsterdam etc.

Simon Visser

Voor 2018 staan de volgende acties op het programma:

  • Ontwikkeling SORT/HART (materiaal/financiering/bovenregionaal)
  • In kaart brengen schaarste en inzet evenementen
  • Financiering evenementen
  • Afspraken Service Level Agreement RAV/GHOR
  • Pilot OvD-G pool
  • Implementatie Gewondenspreidingsplan

De aanwezigheid van Simon op het GHOR-bureau is vooral prettig voor de medewerkers van de GHOR: afstemming over zaken die zowel de GHOR als Ambulance Amsterdam raken gaat zo een stuk sneller en makkelijker. “Samenwerken en overleg is het devies”, aldus Simon. “Bel of mail mij gerust; de deur staat altijd open.”

Simon is per e-mail bereikbaar via svisser@ambulanceamsterdam.nl of  telefonisch op 06 107 92 481.