GHOR Amsterdam-Amstelland Nieuwsbrief nr. 4

Nieuwsbrief voor GHOR-functionarissen, mono- en multidisciplinaire partners en overige geïnteresseerden

4 juli 2014

Geslaagde tweede Netwerkdag

Op donderdag 19 juni 2014 vond de tweede GHOR Netwerkdag plaats. Vijftig operationele functionarissen - van Directeur Publieke Gezondheid tot Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen en van Hoofd Informatie tot Hoofd Ondersteuning - kwamen bijeen in de Kompaszaal aan het IJ.

Lees verder

GHOR scoort ruime 7,5 bij Partnersamenwerkings-onderzoek

Eind 2013 is door het GHOR-bureau voor de derde keer een Partnersamenwerkingsonderzoek uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn tijdens de GHOR Netwerkdag van 19 juni gepresenteerd.

Het GHOR-bureau krijgt als gemiddelde waardering een 7,5 van de operationele functionarissen en een 7,6 van de partners. Een mooie score!

Lees verder

Even voorstellen ... Dennis van Kraaijenoord

De GHOR heeft al weer enkele maanden een nieuwe medewerker: Dennis van Kraaijenoord. Dennis is sinds 1997 werkzaam bij de GGD Amsterdam. Hij is gestart als sociaal verpleegkundige op de SOA poli, in 2004 overgestapt naar de Tuberculosebestrijding en sinds maart dit jaar de nieuwe medewerker bij Opleiden-Trainen-Oefenen (OTO). Zijn werkzaamheden zijn: aandachtsfunctionaris, opleidingen GHOR functionarissen, het meeschrijven aan de OTO-handboeken en het organiseren en uitvoeren van oefeningen samen met de mono- en multidisciplinaire collega's.
 
Dennis is bereikbaar van maandag tot en met donderdag. Telefoon: 06-53331062, e-mail: d.vankraaijenoord@ghorasd.nl

Wilt u contact met één van de andere medewerkers van het GHOR-bureau? Kijk dan in het medewerkersoverzicht.

Dennis van Kraaijenoord

Nieuwe kantoorruimte voor het GHOR-bureau

De medewerkers van het GHOR-bureau zijn half juni terug verhuisd van een tijdelijke werkplek naar de oude vertrouwde gang op de 1e verdieping (A1) van het pand van de GGD Amsterdam.

Hoewel de 'oude' inrichting er op zich nog prima uit zag, voldeed deze toch steeds minder aan de huidige wensen en eisen die aan een kantoorruimte gesteld mogen worden en is dus verbouwd. Zo was er behoefte aan verschillende soorten (flex)werkplekken, afhankelijk van het 'soort' werk waar je mee bezig bent. Zo zijn er stilte-ruimtes, reguliere werkplekken, diverse overleg- en vergaderruimtes en bankjes om bezoek te ontvangen, te brainstormen of rustig met je Ipad aan te werken.

Belangrijk is ook dat er muren zijn weggehaald, die vervangen zijn door glazen wanden. Hiermee wordt een veel opener, transparanter effect gecreëerd.

Tenslotte verhuist het Actiecentrum GHOR, dat dringend toe was aan een facelift, binnenkort ook naar de GHOR-gang. Op het moment dat het Actiecentrum niet in gebruik is voor rampen/crises, kan de werkruimte gebruikt worden als reguliere kantoorruimte.

Nieuwsgierig geworden? Wij laten u graag onze nieuwe werkplek zien! Voor een voorproefje, bekijk de foto's.

Flexplekken met daarachter een stilte-ruimte

Ruimte voor overleg of werken met de Ipad

De bibliotheek

Nieuwe piketpoules HIn en HOn van start

Door de invoering van het nieuwe crisismodel GHOR is op maandag 30 juni gestart met twee nieuwe piketpoules: die van voor Hoofd Ondersteuning (HOn) en Hoofd Informatie (HIn). Hiermee is een einde gekomen aan de 'oude' poules Hoofd Actiecentrum (HAc) en Informatie Medewerker Actiecentrum (IMAc).

Het Hoofd Ondersteuning leidt en coördineert de ondersteunende processen vanuit het Actiecentrum GHOR, en geeft hieraan functioneel leiding. In de poule zitten Marijke Ekkelboom, Kitty Verhaart, Daniel Pereira Filho en (tijdelijk) Willemijn Waalkens. De poule wordt in de loop van het jaar uitgebreid naar zes personen: deze beginnen binnenkort aan hun opleiding.

Het Hoofd Informatie is monodisciplinair verantwoordelijk voor informatiemanagement, en draagt er zorg voor dat de informatie van de informatiecoördinatoren van de zorginstellingen leidt tot een gedeeld geneeskundig beeld dat multidisciplinair afgestemd dient te worden. De HIn-poule is compleet en bestaat uit Iris Walraven, Wendy de Haas, Caspar Signet, Jennes Meydam, Annette Beerepoot en Audri van Duin.

Alle GHOR-functionarissen hebben op 25 april een speciale nieuwsbrief ontvangen die in het teken stond van het nieuwe crisismodel en de daarbij behorende functies. Ook tijdens de Netwerkdag GHOR op 19 juni jl. is uitgebreid aandacht besteed aan het Crisismodel.

Kitty Verhaart geslaagd voor examen Hoofd Ondersteuning

Kitty Verhaart, die de GHOR enkele uren per week helpt op het gebied van kwaliteits- en beleidsondersteuning, is op 24 juni geslaagd voor het examen Hoofd Ondersteuning (HOn). Wij feliciteren Kitty van harte en wensen haar veel succes in de piketpoule.

Team evenementenadvies GHOR weer compleet

Met de terugkomst van Annelies Boer van zwangerschaps- en ouderschapsverlof, het toewijzen van twee vaste dagen voor evenementen aan Audri van Duin, de inzet van de gedetacheerde Yvonne de Boer (1 dag voor evenementen; o.a. Gay Pride en TCS Amsterdam Marathon) en de full-time werkzaamheden van Kier de Jong is het 'evenemententeam' weer redelijk op sterkte.

Bovendien is met ingang van 1 juli Stephanie van Heusden, afkomstig van de traineepool metropoolregio Amsterdam, voor een half jaar aangetrokken om een procesbeschrijving evenementen te gaan opstellen.

Op de foto staan van links naar rechts achter: Annelies Boer, Kier de Jong en Stephanie van Heusden. Vooraan zitten Yvonne de Boer (links) en Audri van Duin.

Voor meer informatie over evenementen en contactgegevens, lees verder

Het complete team Evenementenadvisering

Voorbereiding WK Huldiging in volle gang

Op zondag 29 juni heeft het Nederlands elftal met de overwinning op Mexico de kwartfinale van het WK bereikt.

Als de zegetocht voortduurt en Nederland wordt wereldkampioen (13 juli), dan staat Amsterdam een behoorlijke klus te wachten. Op 15 juli verwelkomt Amsterdam de spelers dan met een boottocht plus huldiging. Er wordt vooralsnog rekening gehouden met ca. 1 miljoen bezoekers die het Nederlands elftal zullen toejuichen.

De afgelopen week zijn er allerlei werkgroepen van start gegaan die een eventuele huldiging voorbereiden, zoals de werkgroep Museumplein, de werkgroep Aankomst en boottocht en de Werkgroep Mobiliteit en crowdmanagement. De GHOR is in de meeste werkgroepen vertegenwoordigd, alsmede in de (sub)vijfhoek.

Als Nederland de finale wint, dan wordt op 15 juli opgeschaald. De GHOR heeft haar functionarissen hierover geïnformeerd, en heeft ook de ziekenhuizen op de hoogte gesteld van de te verwachten drukte. Ook werken wij alvast aan een Draaiboek Geneeskundige Hulpverlening. Het gaat spannend worden ...!

Aankondiging systeemtest Zaanstreek-Waterland

In oktober dit jaar wordt in de regio Zaanstreek-Waterland een systeemtest gehouden, waarbij alle functies uit de zogenaamde 'hoofdstructuur' plus de medewerkers van de Actiecentra moeten opkomen. Een systeemtest is te vergelijken met een niet aangekondigde oefening, waarbij iedereen op tijd op de opkomstlocatie aanwezig moet zijn. Vervolgens wordt een scenario doorlopen.

De veiligheidsregio komt in september met een aparte nieuwsbrief met aanvullende informatie over de test.

Zorgcontinuïteit bij care-organisaties

In januari van dit jaar is de GHOR gestart met het project zorgcontinuïteit bij care-organisaties in de regio's Zaanstreek-Waterland en Amsterdam-Amstelland. Onder zorgcontinuïteit worden de planvorming en handelingen verstaan die zorginstellingen verrichten ter voorbereiding op, tijdens en na acute crises om de zorg die zij leveren aan hun cliënten te kunnen continueren. Care-organisaties zijn intramurale instellingen die 24-uurs zorg leveren. Niet alleen medische en verpleegkundige handelingen vallen hieronder, maar ook wonen en welzijn. De GHOR vormt de verbinding tussen het openbaar bestuur en de care-organisaties.

Op 20 november a.s. organiseert het GHOR-bureau Amsterdam-Amstelland een netwerkbijeenkomst over zorgcontinuïteit voor care-instellingen als verzorgings- en verpleegtehuizen, GGZ-instellingen, gehandicaptenorganisaties en revalidatieklinieken. Instellingen worden aan de hand van een aantal incidenten bij zorginstellingen meegenomen in de gevolgen van een incident voor de zorgcontinuïteit van cliënten en alle keuzes en dilemma's die daarbij naar voren kwamen. De vooraankondiging is reeds verstuurd. Mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen en uw organisatie behoort tot de doelgroep, stuur dan een mailtje naar y.deboer@ghorasd.nl.

Deze nieuwsbrief is een product van het GHOR-bureau Amsterdam-Amstelland. Stelt u geen prijs op toezending van deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar a.vanduin@ghorasd.nl. Zijn collega's ook geïnteresseerd in nieuws over de GHOR Amsterdam-Amstelland? Stuur deze nieuwsbrief dan gerust door of meld uw collega's aan via hetzelfde mailadres! Wij werken nog aan een automatische aan- en afmeldfunctie.