GHOR Amsterdam-Amstelland Nieuwsbrief nr. 3

Nieuwsbrief voor GHOR-functionarissen, mono- en multidisciplinaire partners en overige geïnteresseerden

25 februari 2014

GHOR-functionaris? Zet 24 juni in uw agenda voor de tweede GHOR Netwerkdag!

Vorig jaar is voor GHOR-functionarissen voor het eerst een Netwerkdag georganiseerd. Ook dit jaar staat er een dergelijke dag op het programma, en wel op dinsdag 24 juni.

Bent u GHOR-functionaris en wilt u deze leuke, nuttige en interessante dag niet missen? Zet dan de datum alvast in uw agenda. De exacte start- en eindtijd is nog niet bekend, maar het programma zal naar verwachting tot ongeveer 15.00 uur duren. Een definitieve uitnodiging volgt!

GHOR Netwerkdag 2013

Meer informatie? Neem contact op met Audri van Duin.

Nuclear Security Summit

De Nuclear Security Summit is (NSS) is een internationale top, met als doel nucleair terrorisme wereldwijd te voorkomen. Nederland is gastland voor de Nuclear Security Summit op 24 en 25 maart 2014 in Den Haag.

In de periode rondom de summit bevinden zich diverse delegaties in Amsterdam, met name in de luxere hotels. Waar nodig worden extra veiligheidsmaatregelen getroffen.

In Amsterdam vinden ook twee zogenaamde ‘side events' plaats: de Nuclear Knowledge Summit op 20 en 21 maart (locatie: Novotel) en de Nuclear Industrial Summit op 24 en 25 maart in de Beurs van Berlage. Niet uitgesloten is dat er nog enkele andere activiteiten in Amsterdam plaats zullen vinden, maar op dit moment staat daarover nog niets vast.

Uit de landelijke pers is af te leiden dat met name op de as Schiphol - Den Haag gehele of gedeeltelijke wegafsluitingen zullen plaatsvinden. Voor zover bekend geldt dit niet voor de wegen rondom Amsterdam, zoals de A10, de A9, de A2 en de A1. Als echter op de A4 problemen ontstaan, dan zullen de files zich mogelijk ook in noordelijke richting verspreiden (o.a. Coentunnel/Nieuwe Meer/Badhoevedorp).

In elk geval zal op maandag 24 en dinsdag 25 maart met een zeer drukke spits rekening gehouden moeten worden. Ambulance Amsterdam houdt rekening met oplopende wachttijden en zal mogelijk niet kunnen voldoen aan de zorgvraag voor besteld ambulancevervoer. Ambulance Amsterdam zal de directies van zorginstellingen hier deze week nog over informeren. Spoedvervoer (A1, A2) zal wel gegarandeerd blijven.

De bereikbaarheid van de Amsterdamse ziekenhuizen (d.w.z: de poli's) is niet direct in het geding, maar ook hiervoor geldt dat de grote drukte op de wegen voor de nodige vertraging kan zorgen.

(Aanvragen voor) reguliere gezondheidszorg voor gasten van de NSS (zoals huisartsenzorg, tandartszorg en medicijnverstrekking) worden centraal vanuit de NSS-organisatie geregeld.

In het kader van de NSS zal niet preventief opgeschaald worden. Wel geldt een opkomsttijd van dertig in plaats van zestig minuten voor de Algemeen Commandant, het Lid Interface en de Directeur Publieke Gezondheid.

Koningsdag 2014

Op 25 (avond) en 26 april (dag) is het zover: de viering van de eerste ‘Koningsdag'. De verwachting is dat het feest in Amsterdam op dezelfde wijze zal verlopen als altijd. Dat betekent dat er veel mensen op de been zijn, dat er veel (dance)feesten zijn, dat er een vrijmarkt is, en dat er drukte heerst op de stations en op bekende plekken zoals in de Jordaan en in het Vondelpark. Dit heeft de gebruikelijke gevolgen voor de bereikbaarheid van de stad. Ook zal er de nodige drukte zijn op de Spoedeisende Hulp (SEH) van de ziekenhuizen en voor Ambulance Amsterdam.

Evenals in voorgaande jaren wordt in de stad een aantal EHBO-posten ingericht dat bemand wordt door medewerkers van het Rode Kruis. Ook de diverse (dance)feesten worden van het voorgeschreven aantal EHBO-posten voorzien.

Koninginnedag. Foto: Edwin van Eis

De Koninklijke familie viert op zaterdag 26 april 2014 de eerste Koningsdag in Amstelveen. Het wordt een grote feestdag voor en door Amstelveners. Op deze dag bezoeken Koning Willem Alexander en Koningin Máxima eerst de gemeente Graft-De Rijp en vervolgens arriveren ze rond 12.00 uur in Amstelveen, waar ze tot ongeveer 13.00 uur blijven.

De GHOR coördineert de nodige EHBO-voorzieningen en extra ambulance-inzet in en om het stadshart.

De benodigde beveiliging is zo ingericht dat de omwonenden gewoon bereikbaar blijven. Eventuele hulpverleningsauto's zullen in enkele gevallen iets verderop geparkeerd moeten worden. Met de Huisartsenpost (HAP) en het Amstelland Ziekenhuis zijn door de GHOR afspraken gemaakt. De verwachting is echter dat zich niet meer bijzonderheden zullen voordoen dan bij een reguliere Koningsdag.

Omdat het bezoek aan Graft-De Rijp en Amstelveen als een evenement met nationale uitstraling wordt gezien, is afgesproken tijdens het bezoek van de koning op te schalen naar GRIP4. Dit houdt in dat Algemeen Commandant, Lid Interface en DPG aanwezig zijn in het Beleidscentrum (exacte tijden volgen). Het Actiecentrum GHOR schaalt niet preventief op.

Intussen zijn ook de subgroepen in het kader van 4 en 5 mei alweer van start gegaan: dodenherdenking en het bevrijdingsconcert op de Amstel. Ook wachten we wederom in spanning af wat Ajax zal gaan doen.

Meer informatie over Koningsdag in Amstelveen

Tijdelijke verhuizing GHOR-bureau

Het GHOR-bureau verhuist op woensdag 26 februari binnen het pand van de GGD aan de Nieuwe Achtergracht tijdelijk van de 1e naar de 3e verdieping. In een periode van ca. vier maanden wordt de GHOR-gang omgebouwd tot een moderne flexwerk-omgeving. Ook het Actiecentrum GHOR wordt hier naartoe verplaatst.

Heeft u de komende maanden een afspraak bij de GHOR? Hou er dan rekening mee dat we te vinden zijn op de 3e verdieping (direct rechtsaf wanneer u de lift uit komt).

Deze nieuwsbrief is een product van het GHOR-bureau Amsterdam-Amstelland. Stelt u geen prijs op toezending van deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar a.vanduin@ghorasd.nl. Zijn collega's ook geïnteresseerd in nieuws over de GHOR Amsterdam-Amstelland? Stuur deze nieuwsbrief dan gerust door! Wij werken nog aan een automatische aan- en afmeldfunctie.