Update netcentrisch werken binnen de geneeskundige zorg

De afgelopen maanden is de werkwijze netcentrisch werken binnen Noordwest 6 geactualiseerd. Netcentrisch werken is een manier om binnen een netwerk onderling snel informatie uit te wisselen. De veiligheidsregio’s, hulpdiensten en  de geneeskundige keten gebruiken deze werkwijze tijdens een ramp of crisis. Doordat alle partijen die betrokken zijn bij een ramp of crisis op dezelfde manier informatie delen, hebben de partijen sneller een goed beeld van de situatie. Zo kunnen er sneller besluiten worden genomen.

In het aangepaste document 'Netcentrisch Werken Geneeskundige Zorg Noord-Holland en Flevoland' (voorheen 'Brondocument Netcentrisch Werken Geneeskundige Zorg NW6') is ook de bovenregionale samenwerking binnen de geneeskundige kolom beschreven. Bij een incident met veel slachtoffers zullen deze verspreid worden over meerdere regio's. Hoe delen we dan de informatie tussen de regio's?

Het document is onder meer besproken in het regionaal OTO-platformoverleg op 13 november jl. De komende tijd wordt het geüpdate document verder onder de aandacht gebracht bij alle gebruikers. Denk daarbij aan de Hoofden Informatie (Hin) van de GHOR en de (nieuw opgeleide) Informatiecoördinatoren (Ico’s) van de zorginstellingen. Mocht er bij uw zorginstelling een scholingsbehoefte zijn, neem dan contact op met uw regionale GHOR-bureau. Zij ondersteunen u graag, zodat de informatielijnen helder zijn als het zover is ...