Zorgrisicoprofiel in NW6-verband op komst

Voor een goede voorbereiding op rampen en crises is het van belang om te weten welke risico’s er in de regio zijn. Elke Veiligheidsregio stelt dan ook een Regionaal Risicoprofiel op om de risico’s te inventariseren en te analyseren. Maar wat betekenen deze risico’s voor de zorgketen? En zijn dit ook wel de belangrijkste risico’s voor de geneeskundige hulpverlening? Of hebben andere risico’s een grotere impact op de zorg?

Het zorgrisicoprofiel is een aanvulling op het Regionaal Risicoprofiel en is gericht op de gehele geneeskundige keten binnen het systeem van rampenbestrijding en crisisbeheersing. In een zorgrisicoprofiel brengt de GHOR, in samenwerking met de acute én niet-acute zorgpartners, in beeld welke crisistypen het meest relevant zijn om op voor te bereiden voor de acute en publieke geneeskundige zorg.

Knelpunten per crisistype

Per crisistype komen de (mogelijke) knelpunten die de continuïteit van zorg onder druk kunnen zetten in beeld. Dit ondersteunt de besturen van de Veiligheidsregio en de zorgpartners in de besluitvorming om als geneeskundige keten zo optimaal mogelijk voorbereid te zijn ten tijde van incidenten, rampen en crises, dan wel om restrisico’s te accepteren.

Start najaar 2023

De GHOR-bureaus in NW6 gaan aan de slag met het Zorgrisicoprofiel en werken hierbij onderling nauw samen. De voorbereidingen zijn in volle gang en in het najaar zullen de verschillende regio’s daadwerkelijk starten. Via de eigen regio volgt nadere informatie over het traject.