Een gezamenlijk GHOR-team voor Flevoland en Gooi & Vechtstreek

De veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi & Vechtstreek werken al langere tijd samen. Zo zijn eind 2019 alle juridische, financiële en organisatorische afspraken over de samenwerking ook vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst (SOK). Ook de beide GHOR-teams werkten steeds intensiever samen en gaan sinds dit jaar verder als één GHOR-team. Esther Simmelink, manager van het GHOR-bureau Flevoland en Gooi & Vechtstreek, vertelt hoe dat in z’n werk ging.

Gezamenlijke piketpoule

‘Al 10 jaar werken we met een gezamenlijke piketpoule voor verschillende operationele GHOR-functionarissen. Zo is bijvoorbeeld de Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ) zowel inzetbaar in Flevoland als in Gooi & Vechtstreek. Deze nauwe samenwerking zorgt voor robuustheid en meer kwaliteit. Verder is de vijver waar je GHOR-functionarissen uit kunt werven groter. En je doet als GHOR-functionaris zowel ervaring op in Flevoland als in Gooi & Vechtstreek’, vertelt Esther.

Ook steeds meer samen in de voorbereiding

Door deze gezamenlijke piketpoules werkten de GHOR-bureaus ook al een tijd samen in de voorbereidende fase, bijvoorbeeld bij Vakbekwaamheid en Planvorming. Sinds 1 januari dit jaar is er een gezamenlijk GHOR-team gevormd en werken GHOR-medewerkers voor beide regio’s. Esther Simmelink: ‘Medewerkers zijn nog wel in dienst bij hun eigen moederorganisatie, maar in de samenwerking merk je daar niets van. We hebben één jaarplan, één leidinggevende en binnenkort één gezamenlijke ICT-werkomgeving en één kantoor’.

Ben je benieuwd wie het gezamenlijke GHOR-team Flevoland - Gooi & Vechtstreek vormen? Zie de link in de rechter zijbalk.

Medewerkers Flevoland en Gooi & Vechtstreek