Ervaren opleider en netwerker met pensioen

Begin december 2022 nam Sophia Vreugdenhil afscheid als beleidsmedewerker Vakbekwaamheid bij GHOR Kennemerland. In Kennemerland was zij de laatste pionier die in 2002 aan de wieg stond van het huidige GHOR-team. Al 20 jaar was Sophia een gewaardeerde collega. Tot ver buiten de regiogrenzen stond zij bekend als vraagbaak en ontwikkelaar op het gebied van opleiden, trainen en oefenen. In dit interview blikken we met Sophia terug op haar loopbaan en ervaring bij de GHOR.

Sophia startte haar loopbaan in 1974. Ze begon als leerling-verpleegkundige bij het Diakonessenziekenhuis in Heemstede. ‘Je kon daar beginnen als je 16 jaar en 6 maanden oud was en woonde direct verplicht intern, in een zogenaamde zusterflat. Ik vond dat geweldig want ik wilde graag het huis uit’, vertelt Sophia. Na te zijn gediplomeerd werkte Sophia op bijna alle velden in de terreinen binnen de zorg (de GGZ, gehandicaptenzorg, verpleeg-en verzorgingshuiszorg en de wijkzorg). Begin jaren tachtig werd zij hoofd opleidingen bij verpleeghuis Bornholm in Hoofddorp. Gelijktijdig schoolde zij zich verder in didactiek (de docentenopleiding). Omdat het lesgeven haar hart had gestolen, heeft zij de opleiding tot sociaal cultureel werker met als specialisme volwasseneneducatie aan de toenmalige Sociale Academie in Driebergen afgerond. ‘Helaas bezuinigde Minister Brinkman op cultureel werk, dus zag ik mij genoodzaakt om mijn tweedegraads lerarenopleiding te halen. Met al deze kennis op zak ging ik aan de slag bij de centrale opleidingsschool voor ziekenverzorgenden in Amsterdam; enkele jaren later werd ik opleidingscoördinator bij de Haarlemse Janskliniek. Daardoor had ik een ruime praktijkervaring in de zorg én onderwijservaring’, vervolgt Sophia.

Van de zorg naar kennisoverdracht

‘Al vrij snel merkte ik dat ik het overdragen van kennis en praktische vaardigheden uitdagender vond dan de zorgverlening. Je helpt mensen om beter en gemakkelijker hun werk te doen. Als je zelf uit de zorg komt, werkt dat goed. Hoe je kennis en ervaring overdraagt, is echt een vak’.

Steeds beter georganiseerd, ook buiten de regiogrenzen

‘Toen ik in 2002 bij de GHOR begon, was het pionieren en vechten voor het bestaansrecht van de GHOR. De GHOR bestond uit vijf personen en ik werkte ook nog deels als opleidingscoördinator voor Ambulancezorg. Inmiddels is GHOR Kennemerland een goed georganiseerd team met een duidelijke plek binnen de Veiligheidsregio. Ook de andere GHOR-teams in Noord-Holland en Flevoland hebben zich sterk ontwikkeld. Er wordt onderling steeds meer samengewerkt, onder meer tijdens de (inter)regionale scholingsdagen voor crisisfunctionarissen. Daardoor kun je samen interessante programma’s maken en elkaar beter leren kennen. Dat helpt echt als je elkaar later tijdens een bovenregionale inzet opnieuw tegenkomt. Een andere verandering in vergelijking met de beginjaren is dat er bij oefeningen vaak een collega functionaris als waarnemer meeloopt, die kijkt hoe degene die beoefend wordt zaken aanpakt. Daar leren beide functionarissen van. Waar ik zelf heel blij mee ben, is het opzetten en implementeren van een Train-de-trainer programma voor OTO-functionarissen (Opleiden Trainen Oefenen) in NW6-verband. Hierin wordt met name de wijze(n) van leren en didactiek uitgelegd gerelateerd aan de GHOR-functies. Zo’n soortgelijke opleiding bestond nog niet voor GHOR vakbekwaamheids- functionarissen. Ik hoop dat deze landelijk doorontwikkeld kan worden’.

En hoe gaan we verder?

‘Ik verwacht dat de interregionale samenwerking nog sterker wordt, zowel binnen NW4 als NW6. Zelf ga ik tot eind juni 2023 van een lange vakantie genieten en daarna heb ik de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Ik ga de komende maanden heel weinig doen en kijken wat er op mij afkomt. Ik wil iedereen waar ik nog geen persoonlijk afscheid van heb kunnen nemen, heel hartelijk bedanken voor de fijne samenwerking.’