Leren van het Fleet festival incident

Op 27 en 28 augustus 2022 stond een tweedaags festival gepland op het Markermeer; het Fleet festival. Het festival, dat voor de eerste keer werd georganiseerd, vond plaats op verschillende boten die vanaf Amsterdam vertrokken. Festivalgangers op de boten keken uit op een gecreëerd eiland op een ponton in het Markermeer, waar een DJ met zijn crew optrad. Het festival kreeg echter een onverwachte wending en werd verder gecanceld.

Het ponton/eiland was berekend op max. twaalf personen. De DJ en zijn crew kwamen echter met zo’n vijftig personen. Het merendeel bleef na het feest op het eiland zitten. Omdat het ponton om diverse veiligheidsredenen niet naar wal kon worden geduwd, werd rond 20.00 uur besloten dat deze mensen door de Reddingsbrigade zouden worden opgehaald. Een half uur later vertrekken de nautisch coördinator en de Reddingsbrigade richting huis. Het eiland was alleen nog niet leeg.

GRIP1

Op zaterdag 27 augustus komt er even na 22.00 uur via de politie (0900-8844) een eerste melding binnen van een persoon die opgehaald wil worden van het eiland. Vlak daarna komt er een melding binnen bij de Koninklijke Nederlandse Reddings Maatschappij (KNRM): ‘Vermist persoon in het water. Ponton is losgeslagen, vijfendertig personen aan boord, mensen onder invloed drank/drugs willen in het water springen of liggen daar al’. De boten van de KNRM komen er aan te pas om mensen weer aan land te brengen. Meerdere reddingsboten rukken uit. Tientallen achterblijvers zouden onderkoelingsverschijnselen hebben en een aantal zou onwel zijn. Er wordt opgeschaald naar GRIP 1, het eerste niveau van de gecoördineerde regionale incidentbestrijdingsprocedure, waarbij hulpdiensten samenwerken bij grote of complexe incidenten. In de haven staan ambulances klaar, maar voor zover bekend hoeft er niemand mee naar het ziekenhuis. Zodra iedereen veilig aan wal is, wordt er afgeschaald naar GRIP 0. De tweede dag van het festival wordt gecanceld.

Koppen bij elkaar

Er wordt naderhand op meerdere manieren op het incident gereflecteerd door betrokken regio’s en partners. Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland evalueert bijvoorbeeld de inzet door hulpdiensten (GRIP 1) maar er wordt ook gesproken over de evenementenadvisering voor dit vergunningsverleningstraject. Naast de gemeente die de vergunning afgeeft, zijn in het kader van risicobeheersing, brandweer, politie, GHOR, Rijkswaterstaat ook betrokken bij de advisering rondom evenementen. Wat dit festival bovendien uniek maakt, is dat het plaats vond op het water van gemeenten Waterland, Almere en Gooise Meren. Zo waren er drie meldkamers betrokken bij het incident: Noord-Holland, Flevoland en de kustwacht.

Leren van wat er goed ging maar ook van wat beter kan

De eerste aanbevelingen zijn al geformuleerd. Zo zou er bij de vergunningverlening van evenementen met een bovenregionaal karakter speciale aandacht moeten zijn voor het aanhaken van álle partijen en gemeenten. Een ander advies is het opstellen van een overzichtelijk incidentbestrijdingsplan, een beknopt overzicht dat voor crisisfunctionarissen goed werkbaar is bij een acute crisis op het water. Met deze aanbevelingen gaan alle betrokken partijen aan de slag om risico’s rond evenementen te beperken en als het wel mis gaat, goed gecoördineerd te kunnen optreden.