Interregionale samenwerking

De twee veiligheidsregio's Amsterdam-Amstelland en Kennemerland kennen een aantal risico's die de regiogrenzen overschrijden. Als er iets gebeurt in de ene regio, is de kans groot dat ook de andere regio betrokken raakt. Denk aan: luchthaven Schiphol, het hele haven- en industriegebied, het Noordzeekanaal, maar ook aan een groot evenement als Sail, en aan infectieziekten. Dit noodzaakt tot een gezamenlijke aanpak van de voorbereiding, de beperking en de bestrijding van de risico's. Dat is meteen de kern van het samenwerkingsprogramma waaraan zowel de GHOR als de brandweer van de beide veiligheidsregio's meedoen.

De komende tijd staan kennisdeling en -ontwikkeling voorop in de samenwerking tussen GHOR Amsterdam-Amstelland en GHOR Kennemerland. Samenwerking vindt plaats op de hiervoor genoemde thema's. Ook worden er interregionale activiteiten georganiseerd op het gebied van opleiden, trainen en oefenen. Daarnaast wordt op basis van diverse andere reguliere werkzaamheden samengewerkt. Het project ReVo (slachtofferregistratie) is een goed voorbeeld van interregionale samenwerking.

Brand in het zogenaamde oefenvliegtuig op Schiphol-Oost

De beide GHOR-bureaus streven hierbij op een pragmatische wijze naar uniformiteit. Uniformering biedt efficiency kansen, maar er moet ruimte blijven voor verschillen, omdat de beide GHOR-bureau's zich moeten voegen naar hun multidisciplinaire partners in de regio. Er zal daarom worden verkend welke functies zich lenen voor uniformering - ook conform landelijke profielen - en op termijn mogelijk interregionaal ingevuld kunnen worden, en welke functies juist meer regionaal ingevuld zullen worden.

De beide GHOR-bureaus willen daarnaast de samenwerking uitbreiden naar meer regio's, in het bijzonder naar Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland-Noord.

Slachtofferregistratie

Meer informatie over interregionale samenwerking?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Ria Logtenberg

Algemeen Beleidsmedewerker

Telefoon: 06 10659509

e-mail: r.logtenberg@ghorasd.nl