Opleiden

Om de vakbekwaamheid van GHOR-functionarissen te bevorderen wordt voor iedere functionaris een opleidingsprogramma op maat gemaakt. Voordat een functionaris daadwerkelijk wordt ingezet zal hij of zij eerst een opleidingstraject doorlopen en dit succesvol moeten afronden. De opleiding kan bestaan uit verschillende onderdelen. In het document 'Vereiste OTO-modulen' vindt u het opleidingsprogramma per functionaris. Kijk hiervoor in de rechter zijbalk.

Onderdelen

Kennismaking GHOR

Kennispublicatie 1, 'De GHOR als partner in crisisbeheersing en rampenbestrijding', is speciaal opgesteld voor GHOR-functionarissen. Het vormt een goede basis en is erop gericht een beeld te vormen van het werk van de GHOR. De functionaris dient de toets met een voldoende score af te ronden. Naast de kennispublicatie is er ook een introductiecursus GHOR beschikbaar.

Functiegerichte opleiding

Voor de wettelijk vastgestelde functies is landelijk een kwalificatieprofiel of een competentieprofiel ontwikkeld en vastgesteld. Op basis van het profiel zijn functiespecifieke opleidingen ontwikkeld. De opleidingen worden verzorgd door de Academie voor GHOR en opgeschaalde zorg.

Het Nederlandse Rode Kruis heeft voor SIGMA-leden een eigen opleiding ontwikkeld, namelijk 'Hulpverlenen bij Ongevallen en Calamiteiten' (HOC).

Opleiding Crisisbeheersing

Cursisten vergroten met de Opleiding Crisisbeheersing (OCB) hun inzicht in crisisbeheersingsprocessen. Aan de opleiding nemen niet alleen GHOR-functionarissen deel, maar ook functionarissen van brandweer, gemeente, politie en veiligheidsregio. De regionale functionarissen zijn inzetbaar in een multidisciplinair team bij een ramp of crisis. De OCB is tevens een uitstekende manier om elkaar te leren kennen.

Rijopleiding

Afhankelijk van de achtergrond van de functionaris en de uit te voeren GHOR-taak kan een rijopleiding onderdeel uitmaken van het opleidingsprogramma.

Kennismaking GHOR

Opleidingsoverzicht per functionaris

Functiegerichte opleidingen