GHOR-bureau Amsterdam-Amstelland draagt werkzaamheden over aan GHOR Zaanstreek-Waterland

Vorig jaar juni is besloten tot de inrichting van een eigen GHOR-bureau voor de regio Zaanstreek-Waterland. Tot op heden verzorgde het GHOR-bureau Amsterdam-Amstelland deze taken. De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de inrichting van het nieuwe bureau en heeft - begin april -  de overdracht van werkzaamheden van het ene naar het andere GHOR-bureau plaats gevonden. Nu is het dan eindelijk echt zo ver: op 1 mei 2019 gaat het nieuw opgerichte GHOR-bureau voor de regio Zaanstreek-Waterland officieel van start!

De reguliere (koude) taken van de GHOR worden vanaf 1 mei uitgevoerd door het nieuwe GHOR-bureau. Het betreft het werven, opleiden, trainen en oefenen van de (nieuwe) GHOR-functionarissen, advisering over onder meer evenementenveiligheid en ketenregie.

De crisisstructuur (een warme taak) wordt tot 1 januari 2020 nog uitgevoerd door de GHOR Amsterdam-Amstelland. Het 24x7 telefoonnummer van de ACGZ blijft ook tot die tijd gehandhaafd. De crisisstructuur van de GHOR wordt ontvlochten. Per 1 januari heeft de GHOR ZW een eigen poule ingericht van crisisfunctionarissen met een Algemeen Commandant Geneeskundige zorg, een Hoofd Informatie/ondersteuning en een Officier van Dienst Geneeskundig. Hierover volgt later nadere informatie.

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van dit bericht, dan kun je contact opnemen met Ria Logtenberg of een van de andere nieuwe GHOR-collega’s. In de bijlage ‘kennismaken’ staan namen en functies.