Veiligheidsbestuur besluit tot inrichting GHOR in Zaanstreek-Waterland

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland heeft op 29 juni 2018 besloten tot inrichting van de GHOR in Zaanstreek-Waterland. De DPG, Ferdinand Strijthagen, is door het bestuur gemandateerd deze inrichting op basis van het eerder opgestelde organisatieplan uit te voeren. Met de vorming van een eigen GHOR-organisatie kan goed worden ingespeeld op een aantal regionale en landelijke ontwikkelingen op het gebied van (opgeschaalde) veiligheid, gezondheid en het sociaal domein.

De inrichting van de GHOR Zaanstreek-Waterland ziet er als volgt uit:

  • De GHOR valt onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio en wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid en leiding van de DPG.
  • Er wordt uitgegaan van resultaatgerichte, programmatische samenwerking in drie domeinen van de GHOR: acute zorg, publieke gezondheid en multidisciplinair.
  • De (nieuwe) medewerkers van de GHOR worden aangesteld bij de VrZW. De GHOR wordt in praktische zin primair fysiek ondergebracht bij en facilitair ondersteund door de GGD.
  • Tegelijkertijd hebben de GHOR-medewerkers flexibele werkplekken bij de veiligheidsregio, zodat ze effectief en als directe collega’s kunnen samenwerken in het multidisciplinaire domein.
  • Bovenregionale samenwerking is uitgangspunt voor de vorming van de GHOR Zaanstreek-Waterland. Samenwerking op het gebied van monodisciplinair OTO, beleidsontwikkeling en piketfuncties zouden in NW4-verband opgepakt kunnen worden.

Op korte termijn wordt een kwartiermaker aangesteld die de GHOR concreet gaat inrichten. Dit zal parallel gebeuren aan de realisatie van de gemeenschappelijke meldkamer (eerste kwartaal 2019). Met de GHOR Amsterdam-Amstelland is afgesproken de overdracht van taken soepel te laten verlopen.