Ria Logtenberg als kwartiermaker aangesteld voor GHOR-bureau Zaanstreek-Waterland

Met ingang van 15 oktober 2018 is Ria Logtenberg benoemd tot kwartiermaker/beoogd teamleider GHOR-bureau Zaanstreek-Waterland. Deze regio zet een eigen bureau op om beter aan te kunnen sluiten op de bovenregionale samenwerking bij de GGD en veiligheidsregio's die binnen NW3 door het samenvoegen van de meldkamers ontstaat. Daarnaast wil het bestuur ook het regionale netwerk intensiveren.

In de kwartiermakersfase zal Ria aan de slag gaan in de inrichting en opbouw van het GHOR-bureau. De verwachting is dat het GHOR-bureau in de loop van de eerste helft van 2019 operationeel wordt, mogelijk in samenhang met de start van de meldkamer in Haarlem.

Logtenberg: "Dit nieuwe bureau biedt de mogelijkheid om contacten te intensiveren - zowel met onze ketenpartners in de zorg als met de Veiligheidsregio, brandweer, bevolkingszorg en politie. En daarnaast biedt het de kans om deze regio goed te vertegenwoordigen binnen het bovenregionale netwerk."

Ria is thans beleidsmedewerker bij het GHOR-bureau Amsterdam-Amstelland en managementadviseur bij de uitbreiding Veilig Thuis Amsterdam. Daarnaast vervult zij de functie van Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ).

Ze heeft een achtergrond in het zorgveld en was een aantal jaren gemeenteraadslid in Amsterdam en woordvoerder zorg/Wmo, onderwijs en veiligheid. De regio Zaanstreek-Waterland kent zij goed, onder meer vanuit haar rol als ACGZ en als kolomadviseur GHOR voor de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.

Gedurende deze opbouwfase blijft Ria haar werk voor Veilig Thuis Amsterdam en als ACGZ continueren.

Ria Logtenberg