Pilot OvD-G op 1 november van start

De functie van Officier van Dienst Geneeskundig is een gedeelde verantwoordelijkheid van de GHOR en Ambulance Amsterdam. Ondanks deze gezamenlijke verantwoordelijkheid is er momenteel te weinig verbinding tussen de OvDG’en en de medewerkers van het GHOR-bureau. Deze verbinding is noodzakelijk om tot een verdere professionalisering van de OvD-G -functie te komen. Daarom wordt gestart met een pilot.

Doelstellingen

De doelstellingen van de pilot zijn:

 • Meer rust en regelmaat in het OvD-G rooster
 • Nauwe samenwerking OvD-G en GHOR-bureau
 • Uitbreiding inzetcriteria en verbetering van informatievoorziening

Rust en regelmaat in het rooster

Op 1 november 2018 starten zeven OvD-G’en van de Zuidregio in deze pilot. Deze collega’s komen in een apart rooster met enkel OvD-G-diensten van maandag 09.00 uur  t/m donderdag 17.00 uur of van donderdag 17.00 uur t/m maandag 09.00 uur. Tijdens deze paraatheidsdiensten is de OvD-G vrijgesteld van regulier ambulancewerk. Buiten kantooruren wordt het reguliere piketrooster gehanteerd. Deze pilot geldt niet voor de Noordregio.

Nauwe samenwerking OvD-G en GHOR-bureau

In een dienst wordt één dag gewerkt op het GHOR-bureau, waarbij de OvD-G ook direct werkt aan zijn vakbekwaamheid. De overige dagen is de OvD-G werkzaam bij Ambulance Amsterdam. Deelnemers zijn: Arjan Spijker, Ruud van Bodegraven, Michiel Smits, Michel Bijl, Michel Grootkerk, Marcel Hartog en Ronald Bakker.

Verbetering informatiepositie GHOR

Op straat zul je de OvD-G vaker tegen komen; in deze pilot zijn de inzetcriteria namelijk uitgebreid. Door de komst van een OvD-G bij een incident zal de operationele sturing verhoogd worden en daarbij kan de benodigde ambulancecapaciteit beter/sneller ingezet worden. Daarnaast verbeteren wij als GHOR onze informatiepositie. De nieuwe inzetcriteria gelden zowel voor de Noord- als de Zuidregio.

Inzetcriteria per 1 november 2018:

 • Op verzoek MKA en 1ste Ambulance
 • Inzet 4 of meer ambulances monodisciplinair (primair/secundair)
 • Inzet 3 ambulances + MMT monodisciplinair (primair/secundair)
 • Op verzoek van MMT
 • Op verzoek leiding RAV
 • Bij incidenten met verwachte zwaar lichamelijk letsel en/of overlijden
 • Overduidelijk overlijden
 • Aanrijding eigen personeel (voorstoring primaire proces)
 • Incident met Gevaarlijke Stoffen (CO/explosieven, gaslek/CBRNE)
 • GRIP of op verzoek van politie/brandweer/gemeente
 • Evenementen/geplande inzet
 • Inzet van ME/AT/DSI
 • Kwetsbare groepen (kinderen/jongeren/ouderen)
 • Vanaf middelbrand
 • Maatschappelijke onrust (o.a.demonstraties, overcrowding effecten incident)
 • Bij infectieziekten gerelateerde incidenten (o.a. voedselvergiftiging etc.)
 • Bij incidenten care en cure instellingen
 • Uitval nutsvoorzieningen (gas/water/elektriciteit) en telefonie

De pilot wordt na zes maanden geëvalueerd en loopt tot 1 november 2019.

Vragen? Neem contact op met één van de onderstaande projectgroepleden:

Karin Meijer: k.meijer@ghorasd.nl

Michel Bijl: m.bijl@ghorasd.nl

Simon Visser: svisser@ambulanceamsterdam.nl