Inzetten tweede kwartaal 2018

In het tweede kwartaal van dit jaar (april tot en met juni 2018) is de GHOR veelvuldig ingezet. Multidisciplinair is er twee keer opgeschaald naar een GRIP 1, maar ook monodisciplinair is de GHOR een aantal keer opgeschaald. Sinds januari wordt er een nieuwe evaluatiesystematiek gehanteerd, waarbij ook GHOR-inzetten zonder GRIP worden geëvalueerd.

De OvD-G is 22 keer gealarmeerd, waarvan zes keer volgens de inzetcriteria van de GHOR. De ACGZ is acht keer gealarmeerd. Het Actiecentrum is éénmaal operationeel geworden bij een GRIP 0 in verband met het busongeval met Zweedse touristen op 18 april. Leerpunten uit deze inzet zijn meegenomen in een evaluatie van het Actiecentrum alsmede door middel van een inventarisatie bij de geïnformeerde zorginstellingen.

Inmiddels is LCMS-GZ ruim een jaar geleden geïmplementeerd. Steeds meer wordt de applicatie ingezet zonder GRIP-opschaling. Gebleken is verder dat de procedures bij de GHOR geënt zijn op GRIP 2- situaties; onderzocht zal worden of er ook voor situaties onder GRIP 2 procedures moeten worden opgesteld.

Dit kwartaal waren er twee daadwerkelijke GRIP-incidenten: de brand aan het Singel en een grote brand in Zaanstad.

Zie de bijlage voor een overzicht van de inzetverslagen van het tweede kwartaal.

Inzetverslagen tweede kwartaal 2018