Kan het GHOR-handboek handiger?

Om GHOR- functionarissen de beschikking te laten hebben over actuele informatie over hun taken is er voor alle GHOR-functies een handboek beschikbaar.

Op dit moment bestaat het handboek uit een modulair systeem dat aangeboden wordt op een gedeelde harde schijf. GHOR-functionarissen kunnen naar eigen inzicht een persoonlijk handboek samenstellen en uitprinten. Wanneer er wijzigingen zijn, wordt men hiervan per e-mail op de hoogte gebracht.

Om inzicht te krijgen in hoeverre het huidige handboek aansluit op de wensen van de functionarissen is begin januari een digitale enquête verstuurd naar alle GHOR-functionarissen die gebruik maken van het handboek. In de enquête worden onder meer vragen gesteld over de inhoud van het handboek en over de vorm waarin de informatie aangeboden wordt.

Op dit moment is er al een aantal reacties binnen en hebben we al veel nuttige informatie kunnen verzamelen. De voorlopige conclusie is dat het merendeel van de respondenten positief is over de inhoud. Onder meer het gebruiksgemak is echter voor verbetering vatbaar.

Meer informatie over de verbeteringen? Tips? Ideeën? Neem contact op met Bart Waanders, Beleidsmedewerker GHOR Amsterdam-Amstelland, e-mail b.waanders@ghorasd.nl.