Evaluatieverslag ketenoefening TGB gereed

Op woensdag 8 november 2017 heeft er in Amsterdam een grote multidisciplinaire terreuroefening plaatsgevonden. Bij de oefening waren onder meer GHOR, gemeente, politie, Openbaar Ministerie en Defensie betrokken.

De GHOR heeft de oefening aangegrepen om samen met de acute zorgpartners in de regio aan te haken met een grote ketenoefening. Zo is er met de ziekenhuizen en Ambulance Amsterdam geoefend met het bovenregionaal Gewondenspreidingsplan (GSP) en netcentrisch werken (real time informatie-uitwisseling) binnen de witte kolom. Ten aanzien van de gewondenspreiding is gekeken of deze verliep zoals beschreven in de procedure Bovenregionaal Gewondenspreidingsplan Noord-Holland/Flevoland. Verder is getest of de informatie-uitwisseling verliep zoals beschreven in de procedure netcentrisch werken.

In de samenvatting (zie rechter zijbalk) zijn alle bevindingen en conclusies ten aanzien van de ketenoefendoelen gewondenspreiding en netcentrisch werken weergegeven. In het uitgebreide evaluatieverslag zijn hier ook acties aan gekoppeld die worden gepresenteerd aan de Focusgroep.

Dit verslag geeft op hoofdlijnen inzichten in de leerpunten van de ketenoefening. Voor meer informatie en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met Karin Meijer.

BovenIJ Ziekenhuis

MC Slotervaart

AMC

Samenvatting Evaluatieverslag