Meer aandacht voor monodisciplinaire evaluaties

De GHOR wil graag meer leren van inzetten en opschaling. Daarom leveren incidentevaluaties zowel voor de ingezette functionarissen als voor niet ingezette functionarissen belangrijke leer- en verbeterpunten op. Deze incidenten worden al enige tijd geëvalueerd middels een digitaal inzetverslag dat wordt ingevuld door de ingezette functionarissen. Na afloop wordt hiervan een verslag gemaakt waarin de leer- en verbeterpunten worden opgenomen. Deze dienen onder meer als input voor de multidisciplinaire evaluaties en worden meegenomen in de verbetercyclus van het GHOR-bureau.

Er worden echter ook geregeld GHOR-functionarissen ingezet bij niet-opgeschaalde incidenten. Deze worden op dit moment niet geëvalueerd. Omdat uit elke inzet wel leer- en verbeterpunten gehaald kunnen worden, maar ook om de getrokken conclusies beter te kunnen borgen, wordt de evaluatieprocedure herzien.

Daarnaast is de poule voor de mono-evaluaties uitgebreid om zo snel mogelijk na een inzet de evaluatie op te starten. De evaluaties worden sinds 1 januari 2018 uitgevoerd door Bart Waanders, Annemarie Weltevreede, Karin Meijer en Wendy de Haas. Bij vragen of opmerkingen kan men contact met hen opnemen.