Netwerken: face-to-face en webbased

De crisisfunctionarissen van de GHOR werken in het 'gewone leven' bij diverse organisaties als GGD Amsterdam, GGD Zaanstreek-Waterland en Ambulance Amsterdam. Ze leren elkaar dus niet bij het gewone werk kennen, maar moeten bij een ramp wel goed kunnen samenwerken. Netwerkdagen zijn een belangrijk moment om elkaar beter te leren kennen. In november hebben twee netwerkmiddagen van de GHOR Amsterdam-Amstelland plaatsgevonden.

De ene middag was volledig gericht op het verbeteren van netcentrisch werken binnen de witte kolom. De GHOR en haar witte ketenpartners werken namelijk sinds mei dit jaar met LCMS-Geneeskundige Zorg. Dit is een variant op LCMS, en is hieraan gekoppeld. Tijdens deze middag waren er naast de piket-functionarissen van de GHOR ook crisismedewerkers aanwezig van verschillende ziekenhuizen en GGD'en in de regio.

Verschillende rampscenario’s zijn hier besproken: een grote stroomstoring, een terroristische aanval met een gifgas, een grootschalige uitbraak van schurft en de ontruiming van een verpleeghuis. Gekeken is wat het nut en de meerwaarde van webbased netcentrisch werken is bij zulke uiteenlopende crises.

Tijdens de plenaire terugkoppeling kwam naar voren dat netcentrisch werken niet voor iedere casus van meerwaarde is. En dat er onduidelijkheid is over welke informatie gedeeld wordt en op welke manier dit gebeurt. Ondanks deze kritische noot is iedereen overtuigd van de grote meerwaarde van netcentrisch werken binnen de witte kolom.

De andere middag was een ‘Meet & Greet’ voor GHOR-crisisfunctionarissen en GHOR-bureaumedewerkers. Deze begon met een interview met de DPG'en José Manshanden (Amsterdam-Amstelland) en Ferdinand Strijthagen (Zaanstreek-Waterland). Hierbij was er ook ruimte om vragen te stellen vanuit het publiek. Hier werd gretig gebruik van gemaakt om informatie te krijgen met betrekking tot de mogelijke ontvlechting van de GHOR van beide regio's.

Tenslotte was er een boeiende presentatie over geneeskundige hulpverlening op Sint Maarten na orkaan Irma. Interessant voor crisisfunctionarissen, maar uiteraard hopen wij dit zelf niet mee te maken ;-).