Netwerkbijeenkomst zorginstellingen GHOR

De Stoomhal in Wormer was het decor van een netwerkbijeenkomst voor de witte kolom, georganiseerd door de GHOR Zaanstreek-Waterland. Op donderdag 16 februari 2017 kwam een brede vertegenwoordiging van de zorginstellingen uit de regio Zaanstreek-Waterland bijeen om elkaar te ontmoeten en bijgepraat te worden over de ondersteuning door de GHOR, zowel in de voorbereiding op een crisis als tijdens een crisis.

Het belang van elkaar kennen

Ferdinand Strijthagen, directeur Publieke Gezondheid, benadrukte in zijn welkomstwoord het belang dat je elkaar kent en weet wat je van elkaar kunt verwachten. In het geval van een crisis kunnen de lijnen tussen de zorginstellingen en de GHOR dan kort zijn.

Verbinding en advies

Karin Meijer en Wendy de Haas, beleidsmedewerkers van de GHOR, gaven met hun presentaties inzicht in de wijze waarop de GHOR is georganiseerd en wat de zorginstellingen van de GHOR kunnen verwachten. De GHOR zorgt voor de verbinding tussen de zorginstelling in de witte keten, het Openbaar Bestuur en de multidisciplinaire partners binnen de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland en geeft advies en zorgt voor informatie. Ook werd uitgebreid stilgestaan bij de verantwoordelijkheid voor zorginstelling voor de continuïteit van zorg tijdens een crisis. Alle zorginstellingen bleken een crisisplan te hebben of ermee bezig te zijn. De netwerkbijeenkomst had een interactief karakter; er werd gediscussieerd over stellingen en ervaringen uitgewisseld. Jan van Asperen, beleidsmedewerker GHOR, legde aan de hand van een casus een aantal dilemma's voor die in de samenwerking tussen de GHOR en de zorginstellingen aan de orde kunnen zijn. Hierover vond een levendig debat plaats.

Het belang van elkaar ontmoeten

De netwerkbijeenkomst werd door de aanwezigen positief geëvalueerd en het nut van elkaar ontmoeten en aan de hand van thema's en cases met elkaar het gesprek aan te gaan werd onderschreven. GHOR Zaanstreek-Waterland is van plan vaker een dergelijke netwerkbijeenkomst te organiseren.

Aanwezigen netwerkbijeenkomst luisteren aandachtig naar de DPG