Laatste voorbereidingen TGB-oefening in volle gang

De voorbereidingen voor de grootschalige oefening op het gebied van terrorisme gevolgbestrijding (TGB) op 8 november zijn in volle gang. Op dinsdag 31 oktober vond bij de GHOR de laatste monodisciplinaire bijeenkomst plaats met de acute ketenpartners. Een belangrijk doel was de ‘puntjes op de i’ ten aanzien van de oefening, maar tegelijkertijd werd duidelijk dat vooral ook de voorbereidingsfase zelf al het nodige had opgeleverd. Na afloop van de bijeenkomst is met een aantal zorginstellingen teruggeblikt op deze voorbereiding.

In de voorbereiding is op basis van het Bovenregionale Gewondenspreidingsplan (zie rechter zijbalk) en netcentrisch werken een aantal producten tot stand gekomen. Zo zijn de processen rondom gewondenspreiding en netcentrisch werken beschreven en zijn evaluatiecriteria opgesteld voor beide processen. Naast deze producten heeft de voorbereiding ook bijgedragen aan het intensiveren van de relatie tussen de ketenpartners en de GHOR.

Gewondenspreidingsplan van groot belang

Het gewondenspreidingsplan wordt gezien als het belangrijkste product ten aanzien van het borgen van zorgcontinuïteit tijdens een groot ongeval of ramp. Het plan geeft veel handvatten voor zowel de Meldkamer Ambulancezorg als het ambulancepersoneel, waardoor het duidelijk is waarom een slachtoffer soms naar een verder gelegen ziekenhuis vervoerd moet worden. Ook vanuit de zorginstellingen wordt aangegeven dat het gewondenspreidingsplan belangrijk is om stagnatie op de spoedeisende hulp te voorkomen en de continuïteit en kwaliteit van zorg tijdens een groot ongeval of ramp te garanderen.

Tevredenheid

Voor de ziekenhuizen bleek ook de informatie-uitwisseling op netcentrische wijze erg belangrijk en gaven zij aan erg tevreden te zijn met de ontwikkeling van de ‘procesbeschrijving netcentrisch werken’. Mede door deze beschrijving zal het gebruik van LCMS-GZ verbeteren, waardoor integrale informatie-uitwisseling kan worden geborgd.

Twijfel

Ook zijn er enkele kritische geluiden te horen en vragen de zorginstellingen zich af of zij voldoende aan bod komen wanneer zij aanhaken bij een grote multidisciplinaire oefening. Ook is het netcentrisch werken nog niet overal goed geïmplementeerd en is de vraag of met deze oefening de oefendoelen bereikt kunnen worden.

Evaluatie

Het GHOR-bureau Amsterdam Amstelland wil alle ketenpartners alvast bedanken voor de inzet tijdens de intensieve voorbereiding en wenst alle deelnemers veel succes tijdens de oefening! Na afloop zal de oefening met de betrokken partijen geëvalueerd worden en zullen de aangedragen punten tijdens de gesprekken meegenomen worden.

Bovenregionaal Gewondenspreidingsplan